พระราชสำนัก

กรมสมเด็จพระเทพฯ พระราชทานเพลิงศพ นายวีรพงษ์ รามางกูร อดีตรองนายกรัฐมนตรี

โดย pattraporn_a

13 มี.ค. 2565

29 views

สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินไปในการพระราชทานเพลิงศพ นายวีรพงษ์ รามางกูร อดีตรองนายกรัฐมนตรี


วันนี้เวลา 17.25 น. สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินไปในการพระราชทานเพลิงศพ นายวีรพงษ์ รามางกูร อดีตรองนายกรัฐมนตรี ณ เมรุวัดตรีทศเทพวรวิหาร ซึ่งถึงแก่อนิจกรรมด้วยโรค มะเร็งเม็ดเลือดขาว เมื่อวันที่ 7 พฤศจิกายน 2564 สิริอายุ 78 ปี


นายวีรพงษ์ รามางกูร เกิดเมื่อวันที่ 1 สิงหาคม 2486 ที่กรุงเทพมหานคร เป็นบุตรชาย ร้อยตำรวจตรี ประดิษฐ์ กับ นาง บุญศรี รามางกูร สำเร็จการศึกษารัฐศาสตร์บัณฑิต ด้วยเกียรตินิยมอันดับหนึ่งเหรียญทอง เป็นคนแรกจากคณะรัฐศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย และเข้ารับราชการในตำแหน่งอาจารย์คณะรัฐศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย จากนั้นได้รับทุนจากมูลนิธิร็อกกี้เฟลเลอร์ ศึกษาต่อระดับดุษฎีบัณฑิต ที่มหาวิทยาลัยเพนซิลเวเนีย สหรัฐอเมริกา เมื่อสำเร็จการศึกษา ได้โอนย้ายเป็นอาจารย์คณะเศรษฐศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย และดำรงตำแหน่งคณบดีคณะเศรษฐศาสตร์ , ในปี 2523 เป็นที่ปรึกษานายกรัฐมนตรีด้านเศรษฐกิจ ของพลเอกเปรม ติณสูลานนท์ นายกรัฐมนตรี , ต่อมาดำรงตำแหน่งรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง ในคณะรัฐมนตรีของพลเอก ชาติชาย ชุณหะวัน , เป็นรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงการคลัง ในคณะรัฐมนตรีของนายอานันท์ ปันยารชุน และเป็นรองนายกรัฐมนตรีในคณะรัฐมนตรีของพลเอก ชวลิต ยงใจยุทธ


ตลอดระยะเวลาดังกล่าวได้มีโอกาสวางนโยบายด้านเศรษฐกิจ และมีส่วนร่วมในการขับเคลื่อนนโยบายเศรษฐกิจที่สำคัญ อาทิ โครงการพัฒนาพื้นที่บริเวณชายฝั่งทะเลตะวันออก , การเปลี่ยนระบบภาษีการค้าเป็นระบบภาษีมูลค่าเพิ่ม , การปฏิรูปตลาดทุน , การจัดตั้งธนาคารเพื่อการส่งออกและนำเข้าแห่งประเทศไทย และมีโอกาสสนับสนุนโครงการการลงทุนขนาดใหญ่ใน สปป.ลาว หลายโครงการ

คุณอาจสนใจ

Related News