พระราชสำนัก

สมเด็จพระสังฆราช ทรงเป็นประธานในพิธีวางศิลาฤกษ์ อาคารที่ทำการสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน

โดย kodchaporn_j

11 มี.ค. 2565

38 views

สมเด็จพระอริยวงศาคตญาณ สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก ทรงเป็นประธานในพิธีวางศิลาฤกษ์ อาคารที่ทำการสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดินวันนี้ เวลา 09.12 น. สมเด็จพระอริยวงศาคตญาณ สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก เสด็จไปทรงเป็นประธานในพิธีวางศิลาฤกษ์ อาคารที่ทำการสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน ถนนกำแพงเพชร 2 เขตจตุจักร ซึ่งก่อสร้างขึ้น เพื่อรองรับภารกิจ และจำนวนบุคลากรที่เพิ่มขึ้น ประกอบด้วย 3 อาคาร คือ อาคารสำนักงาน , อาคารศูนย์ประชุมและฝึกอบรม และอาคารจอดรถ คาดว่าจะแล้วเสร็จในปี 2567การตรวจเงินแผ่นดินของไทยเริ่มขึ้น ในรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว หลังจากทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อม ให้ตรา "พระราชบัญญัติสำหรับกรมพระคลังมหาสมบัติ แลว่าด้วยกรมต่าง ๆ ซึ่งจะเบิกเงินส่งเงิน จุลศักราช 1237" ขึ้นเมื่อปี 2418 อันถือเป็นต้นกำเนิดของการตรวจเงินแผ่นดินในประเทศไทยจวบจนปัจจุบัน