พระราชสำนัก

กรมสมเด็จพระเทพฯ ทรงเปิดศูนย์การเรียนรู้ รร.จอมสุรางค์อุปถัมภ์ จ.อยุธยา

โดย kodchaporn_j

11 มี.ค. 2565

34 views

สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงเปิดศูนย์การเรียนรู้ อาคารพระราชทานสมเด็จพระศรีพัชรินทราบรมราชินีนาถ โรงเรียนจอมสุรางค์อุปถัมภ์ จังหวัดพระนครศรีอยุธยาวันนี้ เวลา 14.24 น. สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินไปยังโรงเรียนจอมสุรางค์อุปถัมภ์ อำเภอพระนครศรีอยุธยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา โอกาสนี้ ทรงวางพวงมาลัย ทรงจุดธูปเทียนเครื่องทองน้อยถวายราชสักการะ พระบรมราชินยา นุสาวรีย์ สมเด็จพระศรีพัชรินทราบรมราชินีนาถจากนั้น ทรงเปิด "ศูนย์การเรียนรู้อาคารพระราชทานสมเด็จพระศรีพัชรินทราบรมราชินีนาถ โรงเรียนจอมสุรางค์อุปถัมภ์" เดิมเป็นอาคารเรียนหลังแรก 2 ชั้น ที่สมเด็จพระศรีพัชรินทราบรมราชินีนาถ พระราชทานพระราชทรัพย์ส่วนพระองค์ จัดสร้างขึ้นเมื่อปี 2462 ต่อมาได้ปรับปรุง ด้วยงบประมาณสนับสนุน จากองค์การบริหารส่วนจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ในการจัดทำเป็นห้องแหล่งเรียนรู้ต่างๆ โดยชั้นล่าง เป็นห้องศูนย์การเรียนรู้สังคมศึกษา ,ศูนย์การเรียนรู้อาเซียนศึกษา , และศูนย์การเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง ส่วนชั้น 2 จัดทำเป็น "ศูนย์การเรียนรู้อยุธยาศึกษา"อาทิ ห้องเพลงเก่าเล่าเรื่องเมืองอยุธยา ที่รวบรวมบทเพลงที่เกี่ยวข้องกับจังหวัดพระนครศรีอยุธยา และโรงเรียนจอมสุรางค์อุปถัมภ์ เปรียบเสมือนการเปิดหนังสืออันทรงคุณค่า ที่บอกเล่าเรื่องราวผ่านบทเพลง , ห้องสมาคมศิษย์เก่าโรงเรียนจอมสุรางค์อุปถัมภ์ จากวันนั้นถึงวันนี้ ที่สร้างคุณประโยชน์ให้กับโรงเรียน , ห้องเรียนเก่า เล่าอดีต ที่ร่วมรำลึกถึงความทรงจำบรรยากาศในห้องเรียน ในห้องยังมีพระฉายาลักษณ์ รายชื่อนักเรียน โมเดล เอกสารเก่า และป้ายต่าง ๆ ที่สร้างบรรยากาศแห่งความทรงจำ , ห้องสมเด็จพระศรีพัชรินทราบรมราชินีนาถ เป็นห้องสำคัญเพราะเป็นที่ตั้งพระฉายาลักษณ์ ปัจจุบันใช้เป็นห้องสำหรับสักการะของนักเรียนใหม่ ในแต่ละปีการศึกษารวมทั้งข้อมูลพระราชประวัติ และพระฉายาลักษณ์ต่างๆ ที่ทำให้รู้จักพระองค์มากยิ่งขึ้น นอกจากนี้ยังมีห้องพระคู่เมืองอยุธยา , ห้องราชธานีเก่า เลอค่ามรดกโลก , ห้องอู่ข้าวอู่น้ำ , ห้องเลิศล้ำกานท์กวี และห้องคนดีศรีอยุธยา จัดแสดงเรื่องราวของกษัตริย์องค์สำคัญ ที่มีส่วนในการสร้างบ้านแปลงเมือง ต่อสู้เพื่อเอกราช และทำนุบำรุงรักษาบ้านเมืองตลอด 417 ปี ของการเป็นราชธานี ตลอดจนบุคคลสำคัญ ที่มีคุณูปการให้กับจังหวัด สมกับคำว่า "กรุงศรีอยุธยาไม่สิ้นคนดี"พร้อมกันนี้ ทอดพระเนตรห้องสมุดเจ้าฟ้านักอ่าน ซึ่งรวบรวมผลงานพระราชนิพนธ์ ของสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เพื่อให้นักเรียนศึกษาเรียนรู้ เปรียบเสมือนการได้เดินทางเที่ยวรอบโลก โดยได้รับรางวัลห้องสมุดโรงเรียนดีเด่น ประจำปี 2561 จากสมาคมห้องสมุดแห่งประเทศไทย และจากการที่โรงเรียน ได้ส่งเสริมการอ่านให้กับนักเรียน ทำให้มีผลสัมฤทธิ์ด้านวิชาภาษาไทย ตามผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน หรือ O-NET ทั้งระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 และมัธยมศึกษาปีที่ 6 สูงกว่าระดับประเทศ และเป็นที่ 1 ถึง 3 ของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 3 ช่วงปี 2558-2563

คุณอาจสนใจ

Related News