พระราชสำนัก

กรมพระศรีสวางควัฒนฯ พระราชทานเพลิงศพ พันโทนายแพทย์ สมพนธ์ บุณยคุปต์

โดย pattraporn_a

6 มี.ค. 2565

31 views

สมเด็จเจ้าฟ้าฯ กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี เสด็จไปในการพระราชทานเพลิงศพ พันโทนายแพทย์ สมพนธ์ บุณยคุปต์


วันนี้ เวลา 16.54 น. สมเด็จเจ้าฟ้าฯ กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี เสด็จไปยังวัดธาตุทอง ในการพระราชทานเพลิงศพ พันโทนายแพทย์ สมพนธ์ บุณยคุปต์ ซึ่งถึงแก่อนิจกรรมเนื่องจากหัวใจล้มเหลว เมื่อวันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2565 สิริอายุ 92 ปี


พันโท นายแพทย์ สมพนธ์ บุณยคุปต์ เกิดเมื่อวันที่ 7 มีนาคม 2472 ที่จังหวัดนครสวรรค์ เป็นบุตร ของพลโท พระวิชัยยุทธเดชาคนี (เดชา บุณยคุปต์) กับคุณหญิงกมลวรรณ บุณยคุปต์ สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี จากคณะแพทยศาสตร์ ศิริราชพยาบาล รับราชการครั้งแรกที่โรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้า และได้รับทุนศึกษาต่อระดับปริญญาโท สาขาสาธารณสุขศาสตร์และอายุรศาสตร์เขตร้อน มหาวิทยาลัยทูเลน สหรัฐอเมริกา และประกาศนียบัตร หลักสูตรอายุรกรรม คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเพนซิลเวเนีย สหรัฐอเมริกา ต่อมาได้มีส่วนสำคัญในการก่อตั้ง บุกเบิกภาควิชาอายุรศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์ โรงพยาบาลรามาธิบดี ด้วยความยึดมั่นในหลักวิชาการและจริยธรรมจึงได้ มีโอกาสได้ถวายงานรับใช้ใต้เบื้องพระยุคลบาท พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร และสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง และพระบรมวงศานุวงศ์ ส่วนผลงานวิจัยได้ศึกษาค้นคว้าโรคติดเชื้อต่าง ๆ อาทิ โรคตับอักเสบจากไวรัส , โรคไข้เลือดออก และการค้นพบเยี่อหุ้มสมองอักเสบที่เกิดจากพยาธิตัวจี๊ด อีกทั้งยังมีส่วนร่วมในการก่อตั้งหน่วยงานด้านสุขภาพสำคัญต่างๆ และยังร่วมก่อตั้งและเป็นประธานสภาองค์กรพระพุทธศาสนาแห่งประเทศไทย พร้อมกับรื้อฟื้นการจัดงานมาฆบูชา ณ ท้องสนามหลวง อีกด้วย ด้านงานเขียนได้เผยแพร่บทความวิชาการทางการแพทย์ในวารสารต่าง ๆ ทั้งในประเทศและต่างประเทศมากกว่า 100 เรื่อง รวมทั้งร่วมเขียนตำราโรคติดเชื้อเป็นภาษาไทยเล่มแรกใน The Oxford Textbook of Medicine


 ด้านชีวิตครอบครัว พันโท นายแพทย์ สมพนธ์ บุณยคุปต์ สมรสกับ นางสาว กาญจนา เทพพิทักษ์ มีบุตร - ธิดา 2 คน

คุณอาจสนใจ

Related News