พระราชสำนัก

ในหลวง ส่งข้อความพระราชสาส์นอำนวยพร ประธานคณะ ปธน.แห่งบอสเนียและเฮอร์เซโกวีนา ในโอกาสวันเอกราช

โดย kodchaporn_j

1 มี.ค. 2565

11 views

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อม ให้ส่งข้อความพระราชสาส์น ทรงอำนวยพรไปยังประธานคณะประธานาธิบดีแห่งบอสเนียและเฮอร์เซโกวีนา ในโอกาสวันเอกราชของบอสเนียและเฮอร์เซโกวีนาวันนี้ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อม ให้ส่งข้อความพระราชสาส์น ทรงอำนวยพร ไปยังประธานคณะประธานาธิบดีแห่งบอสเนียและเฮอร์เซโกวีนา ในโอกาสวันเอกราช ของบอสเนียและเฮอร์เซโกวีนา ซึ่งตรงกับวันที่ 1 มีนาคม 2565 ความว่า"ฯพณฯ นายเชลิโค คอมชิช ประธานคณะประธานาธิบดีแห่งบอสเนียและเฮอร์เซโกวีนา กรุงซาราเยโว ในโอกาสวันเอกราชของบอสเนียและเฮอร์เซโกวีนา ข้าพเจ้าขอส่งคำอำนวยพร และความปรารถนาดี เพื่อท่านมีพลานามัยสมบูรณ์ แข็งแรง และประสบความสุขสวัสดี ทั้งเพื่อความร่มเย็น เป็นสุข และความเจริญรุ่งเรืองของประเทศ และประชาชนชาวบอสเนียและเฮอร์เซโกวีนาข้าพเจ้าเชื่อมั่นว่า มิตรไมตรีระหว่างประเทศของเราทั้งสอง จะช่วยสร้างเสริมความเข้าใจอันดีต่อกัน และความร่วมมือที่แน่นแฟ้นยิ่งขึ้นในภายภาคหน้า"- (พระปรมาภิไธย) มหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว

คุณอาจสนใจ

Related News