พระราชสำนัก

องคมนตรี-มูลนิธิราชประชานุเคราะห์ฯ เชิญสิ่งของพระราชทาน ช่วยเหลือปชช.ประสบอุทกภัย จ.นราธิวาส-จ.สงขลา

โดย kodchaporn_j

28 ก.พ. 2565

18 views

องคมนตรี ร่วมกับมูลนิธิราชประชานุเคราะห์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ เชิญสิ่งของพระราชทานไปช่วยเหลือราษฎรผู้ประสบอุทกภัย ในพื้นที่จังหวัดนราธิวาส และจังหวัดยะลาวันนี้ ที่เทศบาลตำบลตันหยงมัส อำเภอระแงะ จังหวัดนราธิวาส พลเอกเฉลิมชัย สิทธิสาท องคมนตรี ไปประชุมติดตามสถานการณ์การเกิดอุทกภัยในพื้นที่ จากนั้น พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ องคมนตรี ร่วมกับมูลนิธิราชประชานุเคราะห์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ เชิญถุงพระราชทานและเครื่องอุปโภคบริโภค จำนวน 3,550 ถุง มอบแก่ผู้ว่าราชการจังหวัด และนายอำเภอ ซึ่งเป็นตัวแทนราษฎรโอกาสนี้ องคมนตรี ได้เชิญพระราชกระแสทรงห่วงใย ไปกล่าวให้ราษฎรที่ประสบเหตุ พร้อมกับลงพื้นที่เชิญถุงพระราชทาน และเครื่องอุปโภคบริโภค ไปมอบแก่ผู้สบภัย จำนวน 5 ครอบครัว ในพื้นที่ตำบลตันหยงมัส โดยจังหวัดนราธิวาส เกิดอุทกภัยในพื้นที่ทั้ง 13 อำเภอ ราษฎรเดือดร้อนกว่า 37,000 ครัวเรือน เสียชีวิต 7 ราย ซึ่งผู้ว่าราชการจังหวัด พร้อมด้วยหน่วยงานทั้งภาครัฐ เอกชน และจิตอาสาพระราชทาน ให้การช่วยเหลือเป็นการเร่งด่วน พร้อมกับเร่งสำรวจความเสียหาย เพื่อให้การช่วยเหลือในระยะยาวต่อไปต่อมา องคมนตรี เดินทางไปยังที่ว่าการอำเภอรามัน จังหวัดยะลา เพื่อติดตามสถานการณ์การเกิดอุทกภัยในพื้นที่ ซึ่งพบว่าทางจังหวัด มีการช่วยเหลือประชาชนได้อย่างรวดเร็ว ตามพระบรมราโชบายของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวที่พระราชทานไว้ จากนั้น องคมนตรี ร่วมกับมูลนิธิราชประชานุเคราะห์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ เชิญถุงพระราชทาน และเครื่องอุปโภคบริโภค จำนวน 3,000 ถุง มอบแก่ ผู้ว่าราชการจังหวัด และนายอำเภอซึ่งเป็นตัวแทนราษฎรที่ประสบอุทกภัย โอกาสนี้ ได้เชิญพระราชกระแสทรงห่วงใย ไปกล่าวแก่ราษฎรได้รับทราบ พร้อมกับลงพื้นที่เชิญถุงพระราชทาน ไปมอบแก่ราษฎรซึ่งเป็นผู้สูงอายุ ในพื้นที่ตำบลรามัน อำเภอรามัน โดยจังหวัดยะลา มีราษฎรเดือดร้อน 4,810 ครัวเรือน และเสียชีวิต 1 ราย

คุณอาจสนใจ