พระราชสำนัก

กรมพระศรีสวางควัฒนฯ ทอดพระเนตรการส่งเสริมอาชีพการทอผ้าในชุมชน กลุ่มทอผ้าโบราณบ้านโนนกอก จ.อุดรธานี

โดย kodchaporn_j

28 ก.พ. 2565

23 views

สมเด็จเจ้าฟ้าฯ กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี ทอดพระเนตรการส่งเสริมอาชีพการทอผ้าในชุมชน ของกลุ่มทอผ้าโบราณบ้านโนนกอก จังหวัดอุดรธานีวันนี้เวลา 17.21 น. สมเด็จเจ้าฟ้าฯ กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี เสด็จไปยังกลุ่มทอผ้าโบราณบ้านโนนกอก ตำบลหนองนาคำ อำเภอเมือง จังหวัดอุดรธานี ทอดพระเนตรการส่งเสริมอาชีพการทอผ้าท้องถิ่นของกลุ่ม ซึ่งก่อตั้งขึ้นในปี 2558 ในรูปแบบการรวมกลุ่มของชาวบ้าน เพื่ออนุรักษ์ฟื้นฟูการทอผ้าโบราณ มาพัฒนาและคิดค้นจนได้วิธีการย้อมผ้าด้วยบัวแดง ซึ่งเป็นพืชประจำถิ่นที่หาได้ง่าย นำมาสกัดและย้อมเข้ากับผ้าได้ถึง 3 เฉดสีอีกทั้งมีการปรับปรุงการออกแบบลายผ้าทอดั้งเดิม ให้มีเอกลักษณ์เฉพาะตัว ด้วยการนำลวดลายจากสิ่งต่าง ๆ ในท้องถิ่น อาทิ ลายหมอนขิดอีสาน ลายกนกประตูโบสถ์ มาประยุกต์ สร้างเป็นอัตลักษณ์ให้แก่ผ้าทอได้อย่างชัดเจน ซึ่งการดำเนินงานตามภูมิปัญญาท้องถิ่นนี้ ได้รับพระกรุณาธิคุณ จากพระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าสิริภาจุฑาภรณ์ เสด็จไปทอดพระเนตรการดำเนินงานด้วยความสนพระทัย อย่างต่อเนื่อง นับเป็นการสร้างขวัญกำลังใจแก่ช่างทอผ้าเป็นล้นพ้นจากนั้น ทอดพระเนตรการส่งเสริมอาชีพภายในโรงเรียนบ้านโนนกอก กลุ่มทอผ้าได้ร่วมกับโรงเรียนนำปราชญ์ชาวบ้าน ช่วยออกแบบผลิตภัณฑ์จากเศษผ้า เช่น พวงกุญแจ กระเป๋าสตางค์ เพื่อส่งเสริมอาชีพแก่นักเรียน ส่วนผลผลิตทางการเกษตร ของชาวบ้านบ้านโนนกอก ได้น้อมนำแนวพระราชดำริเกษตรทฤษฎีใหม่ มาปรับใช้ ทำให้ผลผลิตทางการเกษตรได้ผลดีโอกาสนี้ ทอดพระเนตรการทอผ้า ที่ยังใช้การทอผ้าจาก "กี่" เครื่องทอผ้าที่สร้างขึ้นจากไม้ แทนการใช้เครื่องจักร คงเอกลักษณ์การทอด้วยมือแบบดั้งเดิม ส่วนการย้อมผ้า มี 2 วิธีด้วยกัน ได้แก่ การย้อมเย็น คือ การย้อมด้วยกลีบบัวสด จะได้เป็นสีชมพู หรือสีม่วง ส่วนการย้อมร้อน คือ การนำดอกบัวสดหรือแห้งไปต้ม จะได้สีน้ำตาลทอง ขณะที่สายบัวตากแห้ง จะได้สีเทาหรือสีเงิน ซึ่งนวัตกรรมนี้ได้ผ่านมาตรฐานของสถาบันพัฒนาอุตสาหกรรมสิ่งทอทั้งนี้ ผลิตภัณฑ์ ของกลุ่มทอผ้าโบราณบ้านโนนกอก ได้รับเลือกเป็นสินค้า OTOP อันดับหนึ่งของจังหวัดอุดรธานี และยังได้รับการสนับสนุนจากหน่วยงานต่าง ๆ อาทิ ศูนย์หม่อนไหมเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ อุดรธานี ปัจจุบันยังได้รับเครื่องหมาย การรับรองคุณภาพผลิตภัณฑ์ผ้าไหมไทย "ตรานกยูงพระราชทาน" จากกรมหม่อนไหม ครบทั้ง 4 ชนิด ได้แก่ นกยูงสีทอง , นกยูงสีเงิน , นกยูงสีน้ำเงิน และ นกยูงสีเขียว โดยเมื่อวันที่ 10 ธันวาคม 2563 กลุ่มทอผ้าโบราณบ้านโนนกอก ได้รับพระราชทาน ลายผ้ามัดหมี่ "ลายขอเจ้าฟ้าสิริวัณณวรีฯ" จาก สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าสิริวัณณวรี นารีรัตนราชกัญญา มาพัฒนาผลิตภัณฑ์ผ้าไทยให้มีความร่วมสมัยสามารถก้าวสู่ระดับสากล จนได้รับรางชนะเลิศอันดับ 1 ระดับประเทศจากกรมการพัฒนาชุมชนก่อนเสด็จกลับ พระราชทานพระวโรกาสให้ นายชัยพงษ์ บริวาร กับ นางประยงค์ พลอยพุด เฝ้าถวาย ผ้าไหมขิด ฉลองพระองค์ ของสมเด็จเจ้าฟ้าฯ กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี และ พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าสิริภาจุฑาภรณ์ สำหรับทรงในพิธีสมโภชพิพิธภัณฑ์ธรรมเจดีย์ พระธรรมวิสุทธิมงคล หลวงตาพระมหาบัว ญาณสัมปันโน ณ วัดเกษรศีลคุณ (วัดป่าบ้านตาด) จังหวัดอุดรธานี ในวันที่ 5 มีนาคม 2565 ต่อไป

คุณอาจสนใจ

Related News