พระราชสำนัก

กรมสมเด็จพระเทพ ฯ พระราชทานพระราชวโรกาส ให้คณะบุคคล เฝ้าทูลละอองพระบาท

โดย kodchaporn_j

28 ก.พ. 2565

20 views

สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี พระราชทานพระราชวโรกาสให้ คณะบุคคล เฝ้าทูลละอองพระบาทวันนี้ เวลา 08.59 น. สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จออก ณ วังสระปทุม พระราชทานพระราชวโรกาสให้ นายอนุทิน ชาญวีรกูล รองนายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข นำ พยาบาลดีเด่นผู้ได้รับการคัดเลือกให้ได้รับรางวัล "ศรีสังวาลย์" ประจำปี 2563 เฝ้าทูลละอองพระบาท รับพระราชทานรางวัล "ศรีสังวาลย์" ดังนี้1. นางกฤษดา แสวงดี นักวิเคราะห์นโยบายและแผนทรงคุณวุฒิ (ระดับ 11) ที่ปรึกษาระดับกระทรวงสาธารณสุข ด้านแผนยุทธศาสตร์สาธารณสุข กลุ่มที่ปรึกษาระดับกระทรวง สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข เฝ้าทูลละอองพระบาท รับพระราชทานรางวัล "ศรีสังวาลย์" ประเภทรางวัล สาขาผู้นำการพยาบาลระดับนโยบาย2. นางสาวเอื้อมพร กาญจนรังสิชัย พยาบาลวิชาชีพเชี่ยวชาญ (หัวหน้าพยาบาล) โรงพยาบาลมหาราช นครราชสีมา เฝ้าทูลละอองพระบาท รับพระราชทานรางวัล "ศรีสังวาลย์" ประเภทรางวัล สาขาการพยาบาลในสถานบริการ ในโอกาสนี้ คณะผู้บริหารกระทรวงสาธารณสุข คณะกรรมการรางวัลศรีสังวาลย์ และผู้เกี่ยวข้อง ในการดำเนินการสรรหาและคัดเลือกพยาบาลดีเด่น ผู้สมควรได้รับรางวัลดังกล่าว ร่วมเข้าเฝ้าทูลละอองพระบาทด้วยนายอำพล อังคภากรณ์กุล ผู้ว่าราชการจังหวัดนครนายก นำ คณะข้าราชการ และเกษตรกรผู้ปลูกมะยงชิดของจังหวัดนครนายก เฝ้าทูลละอองพระบาท ทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายผลมะยงชิด

คุณอาจสนใจ

Related News