พระราชสำนัก

องคมนตรี ประชุมคณะกรรมการบริหารมูลนิธิโครงการหลวง ครั้งที่ 1/2565

โดย kodchaporn_j

25 ก.พ. 2565

26 views

องคมนตรี ประชุมคณะกรรมการบริหารมูลนิธิโครงการหลวง ครั้งที่ 1/2565วันนี้ ที่สำนักงานทรัพย์สินพระมหากษัตริย์ พลเอก กัมปนาท รุดดิษฐ์ องคมนตรี เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการบริหารมูลนิธิโครงการหลวง ซึ่งได้รับพระมหากรุณาธิคุณโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมแต่งตั้งขึ้นเมื่อปี 2561 ประกอบด้วย ผู้บริหารและผู้ทรงคุณวุฒิจากหน่งยงานต่างๆ อาทิ กองบัญชาการกองทัพไทย กองทัพบก ตำรวจ, กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ,กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ,สำนักงาน กปร. และกระทรวงมหาดไทยเพื่อร่วมบริหารงาน ให้เป็นไปตามแนวทางพระราชทาน และนโยบายของมูลนิธิโครงการหลวง ในการสร้างอาชีพแก่ชุมชน ซึ่งเกิดผลผลิตเขตหนาว หลากหลายชนิด ทดแทนการนำเข้าจากต่างประเทศ ในปีงบประมาณ 2564 ได้วิจัย คัดเลือก ปรับปรุงพันธุ์พืช และสัตว์กว่า 28 ชนิด โดยมีการขึ้นทะเบียนพันธุ์พืช 5 ชนิด 7 พันธุ์ ได้แก่ ฟักทองญี่ปุ่น พันธุ์อาร์พีเอฟสวีทตี้ , มะเขือเทศเชอร์รี่ 2 พันธุ์ และสาลี่พันธุ์สุภัทร ที่ได้รับการปรับปรุงให้มีรสชาติหวานฉ่ำรวมถึงสตรอว์เบอร์รี พันธุ์พระราชทาน 89 ที่ส่งเสริมให้เกษตรกรปลูกในปีนี้เป็นปีแรก ที่ศูนย์พัฒนาโครงการหลวงแม่แฮ อำเภอแม่แจ่ม จังหวัดเชียงใหม่ นอกจากนี้ยังเตรียมดำเนินการเพาะขยายพันธุ์ต้นเอเดลไวส์ ที่ได้รับพระราชทานจากสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี เพื่อเพิ่มศักยภาพในการนำไปใช้ประโยชน์ในเชิงลึก พัฒนาเป็นผลิตภัณฑ์ ตลอดจนจำหน่ายต้นพันธุ์แก่ผู้สนใจปัจจุบันโครงการหลวงมุ่งพัฒนาต่อยอด สู่การเป็นชุมชนแห่งการเรียนรู้ มีความพอเพียง และสร้างความสมดุลของสิ่งแวดล้อม โดยมีสถานีเกษตรหลวงอ่างขาง เป็นพื้นที่ต้นแบบ ในการปลูกป่าเพิ่มความสมบูรณ์ พร้อมเตรียมพัฒนาให้เป็นศูนย์เรียนรู้การเกษตรพื้นที่สูง เพื่อรวบรวมความเป็นมา เนื่องจากเป็นสถานีเกษตรหลวงแห่งแรก ที่ประสบความสำเร็จในการลดพื้นที่ปลูกฝิ่น และสอนอาชีพด้านการเกษตรแก่ราษฎร ปัจจุบันเปิดให้ประชาชนได้เข้าชม เพื่อเผยแพร่พระมหากรุณาธิคุณในการสืบสาน รักษา ต่อยอด โดยเฉพาะในช่วงเดือนพฤศจิกายน – กุมภาพันธ์ จะมีดอกไม้ และผลผลิตจำนวนมาก

คุณอาจสนใจ

Related News