พระราชสำนัก

กรมสมเด็จพระเทพฯ ทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจ ในพื้นที่จังหวัดสระแก้ว

โดย kodchaporn_j

25 ก.พ. 2565

61 views

สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจ ในพื้นที่จังหวัดสระแก้ววันนี้ เวลา 09.40 น. สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินไปยังวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีสระแก้ว อำเภออรัญประเทศ จังหวัดสระแก้ว ทรงเปิดการประชุมวิชาการระดับชาติ องค์การเกษตรกรในอนาคตแห่งประเทศไทย ในพระราชูปถัมภ์ ฯ ครั้งที่ 42 ปีการศึกษา 2564 ซึ่งองค์การเกษตรกรในอนาคตแห่งประเทศไทย ในพระราชูปถัมภ์ ฯ หรือ อกท. สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา กระทรวงศึกษาธิการจัดขึ้น ระหว่างวันที่ 23 ถึง 27 กุมภาพันธ์ 2565 เพื่อให้สมาชิก ซึ่งเป็นนักเรียน นักศึกษาและศิษย์เก่า ได้แลกเปลี่ยนความรู้ เทคโนโลยีการเกษตรโอกาสนี้ มีพระราชดำรัสเปิดการประชุม เกี่ยวกับสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ซึ่งทำให้ไม่สะดวกหลายประการ แต่ไม่ได้เป็นอุปสรรคต่อกระบวนการคิด ในการประดิษฐ์และสร้างสรรค์เทคโนโลยี ที่เป็นประโยชน์แก่วงการเกษตรกรรมของประเทศไทยจากนั้น ทอดพระเนตรนิทรรศการ อาทิ ผลงานประกวดสิ่งประดิษฐ์คนรุ่นใหม่ เรื่อง สครับผิวเปลือกสับปะรด จากวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีลำพูน , การเพิ่มผลผลิตมันหวานญี่ปุ่น จากวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีกาญจนบุรี , การเพาะพันธุ์ปลากัดหงส์สุพรรณให้มีลวดลาดสวยงาม จากวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีสุพรรณบุรี , โครงการพัฒนาและส่งเสริมการเลี้ยงไก่พื้นเมืองเขียวห้วยทราย จากวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีเพชรบุรี , การบริหารจัดการน้ำโดยชุมชน ตามแนวพระราชดำริ รัชกาลที่ 9 , ระบบควบคุมสภาพอากาศอัจฉริยะในการเลี้ยงจิ้งหรีด จากโรงเรียนจิตรลดาวิชาชีพ สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา ,นิทรรศการผลงานการจัดสวนในภาชนะแก้วใส และผลงานทักษะการจัดสวนหย่อมพร้อมกันนี้ ทรงเปิดอาคารเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ซึ่งได้รับพระมหากรุณาธิคุณ ในการพระราชทานนามอาคาร เป็นอาคาร 2 ชั้น สร้างแล้วเสร็จเมื่อปี 2564 ใช้เป็นสถานที่ฝึกอบรม และถ่ายทอดเทคโนโลยีด้านการเกษตร แก่ประชาชนที่สนใจต่อจากนั้น ทรงฟังการสัมมนาผลงานวิจัย เรื่อง "การพัฒนาผลิตภัณฑ์เจลบำรุงผิวรอบดวงตา จากสารสกัดบัวบก" ผลงานของวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีลำพูน ที่ได้รับรางวัลชนะเลิศระดับชาติ สาขาทั่วไป จากการประชุม อกท.โดยได้สกัดสารกลุ่มฟลาโวนอยด์ และไทรเทอพินอยด์จากบัวบก ซึ่งมีคุณสมบัติต้านอนุมูลอิสระ ลดการสลายคอลลาเจน พัฒนาเป็นผลิตภัณฑ์เจลบำรุงผิวรอบดวงตา ,เซรั่มบำรุงผิวหน้า และเจลล้างมือ ภายใต้ชื่อผลิตภัณฑ์ "ทาดี เซนเทลล่า อาย เจล"เวลา 13.38 น. เสด็จพระราชดำเนินไปทรงติดตามการดำเนินงาน ของโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนบ้านเขาสารภี อำเภออรัญประเทศ ตั้งขึ้นเมื่อปี 2513 ซึ่งมีผลการเรียนพัฒนาดีขึ้นทุกชั้นเรียน โดยเฉพาะวิชาภาษาไทย ปัจจุบันมีนักเรียน 68 คน ในจำนวนนี้เป็นเด็กชาวกัมพูชา 28 คน สามารถเรียนร่วม และสื่อสารภาษาไทยได้เข้าใจโอกาสนี้ ทรงฟังบรรยายความก้าวหน้าโครงการพัฒนา การจัดการเรียนการสอนวิชาภาษาไทย ของโรงเรียน ตชด. 11 แห่ง ในสังกัดกองกำกับการตำรวจตระเวนชายแดนที่ 12 พบว่า นักเรียนสามารถ ฟัง พูด อ่าน และเขียนภาษาไทยได้ตามเกณฑ์ ร้อยละ 80.78 ส่วนที่ไม่ผ่านเกณฑ์ จะส่งเสริมให้ฝึกการพูดในโอกาสต่าง ๆ , ฝึกวาดภาพประกอบคำ และเน้นการอ่านให้มากขึ้น ด้านโครงการเพิ่มผลผลิตทางการเกษตร มีโรงเรียน 1 แห่ง ที่ผลผลิตไม่เพียงพอ คือโรงเรียนมัธยมพระราชทานนายาว แก้ไขด้วยการเพิ่มพื้นที่การปลูกอีก 3 งาน ให้ปลูกกล้วยน้ำว้า และมะละกอ อย่างละ 300 ต้นด้านการเรียนการสอนวิชาคอมพิวเตอร์ ระดับประถมศึกษาปีที่ 5 สอนการสร้างงานด้วย Microsoft PowerPoint เพื่อนำไปใช้นำเสนอผลงานของตนเอง , ระดับอนุบาล สอนเรื่องสัตว์ตัวน้อยน่ารัก เด็กจะได้รู้จักรูปลักษณะของสัตว์แต่ละชนิด , ส่วนการเรียนวิชาภาษาอังกฤษ ของชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 สอนเรื่อง ผลไม้ ฝึกให้เด็กกล้าแสดงออก กล้าพูดภาษาอังกฤษนอกจากนี้ มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ยังช่วยสอนทำสมุดฉีกจากกระดาษเหลือใช้ ช่วยฝึกสมาธิ และนำไปใช้จดบันทึกได้ ขณะที่ห้องพยาบาล มีเจ้าหน้าที่สาธารณสุข คอยให้คำแนะนำเรื่องสุขอนามัย และการป้องกันตนเองในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ซึ่งหมู่บ้านเขาสารภี ยังไม่พบผู้ติดเชื้อ มีการเฝ้าระวังอย่างเข้มงวด คัดกรองนักเรียน และตรวจ ATK ครูผู้สอนสม่ำเสมอ และได้เปิดสอนตามปกติ โดยให้นักเรียนเรียนนอกห้องเรียนที่โรงอาหาร ได้ติดตั้งเครื่องกรองน้ำระบบ RO มีการดูแลทำความสะอาดสม่ำเสมอ ส่วนพื้นที่รับประทานอาหารได้ติดมุ้งลวด ตามที่ได้พระราชทานพระราชดำริไว้ เพื่อป้องกันแมลง โดยปีการศึกษานี้ มีวิทยาลัยชุมชนสระแก้ว สอนแปรรูปอาหาร ได้แก่ ไส้อั่วกล้วย และขนมเปี๊ยะถั่วมะแฮะ ส่วนผลิตภัณฑ์ชุมชนได้แก่ กล้วยอบเนย นอกจากนี้ยังมีปราชญ์ชาวบ้านสอนทำไม้กวาดทางมะพร้าว กิจกรรมฝึกอาชีพ สอนเรื่องการต่อปลั๊กไฟเบื้องต้น ตัดผม และซ่อมจักรยาน ด้านโครงการเกษตรแบ่งพื้นที่ ทำโรงเรือนเลี้ยงสัตว์ ทำแปลงเกษตร มีแปลงอัจฉริยะพลังงานแสงอาทิตย์ปลูกผักสลัด เก็บจำหน่ายผ่านระบบสหกรณ์โรงเรียน ส่วนผักเถาเครือ ที่ให้ผลขนาดใหญ่ จะเก็บเมล็ดพันธุ์ไว้ เพื่อขยายสู่ชุมชนโอกาสนี้ พระราชทานพระราชวโรกาสให้ พลตำรวจโท ณัฐ สิงห์อุดม ผู้บัญชาการตำรวจตระเวนชายแดน นำ อธิบดี กรมพลศึกษา เฝ้าทูลละอองพระบาท กราบบังคมทูลรายงาน การปรับปรุงสภาพสนามกีฬาพระราชนิเวศน์กรีฑาสถาน กองกำกับการ 1 กองบังคับการฝึกพิเศษ กองบัญชาการตำรวจตระเวนชายแดน อำเภอชะอำ จังหวัดเพชรบุรี แล้วเสร็จต้นเดือนกุมภาพันธ์ที่ผ่านมา ใช้จัดกิจกรรมการแข่งขันกีฬา ของโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนทั่วประเทศ และให้บริการประชาชน ในการออกกำลังกาย เล่นกีฬา และกิจกรรมนันทนาการ

คุณอาจสนใจ

Related News