พระราชสำนัก

ในหลวง ส่งข้อความพระราชสาส์นถวายพระพรชัยมงคล เจ้าผู้ครองรัฐคูเวต ในโอกาสวันชาติ

โดย kodchaporn_j

25 ก.พ. 2565

11 views

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อม ให้ส่งข้อความพระราชสาส์น ถวายพระพรชัยมงคลไปยังเจ้าผู้ครองรัฐคูเวต ในโอกาสวันชาติของรัฐคูเวตวันนี้ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อม ให้ส่งข้อความพระราชสาส์น ถวายพระพรชัยมงคลไปยังเจ้าผู้ครองรัฐคูเวต ในโอกาสวันชาติของรัฐคูเวต ซึ่งตรงกับวันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2565 ความว่า" เชค นาวัฟ อัลอะห์มัด อัลญาบิร อัศเศาะบาฮ์ เจ้าผู้ครองรัฐคูเวต ​​กรุงคูเวตซิตี ในโอกาสวันชาติของรัฐคูเวต หม่อมฉันมีความยินดีขอถวายพระพรชัยมงคลและความปรารถนาดี เพื่อฝ่าพระบาททรงมีพระพลานามัยสมบูรณ์และทรงพระเกษมสำราญ ทั้งขอให้ประเทศ และประชาชนชาวคูเวตมีความร่มเย็นเป็นสุขและเจริญรุ่งเรืองสืบไปหม่อมฉันเชื่อมั่นว่า ความสัมพันธ์ฉันมิตรอันมั่นคง และความร่วมมือในกิจการด้านต่าง ๆ ระหว่างประเทศของเราทั้งสอง จะดำเนินก้าวหน้าต่อไปเพื่อประโยชน์สุขของประชาชนทั้งสองฝ่าย"​(พระปรมาภิไธย) มหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว

คุณอาจสนใจ

Related News