พระราชสำนัก

กรมสมเด็จพระเทพ ฯ ทรงปฎิบัติพระราชกรณียกิจ

โดย kodchaporn_j

24 ก.พ. 2565

33 views

สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงปฎิบัติพระราชกรณียกิจ ดังนี้วันนี้ เวลา 9.05 น. สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินไปยังศูนย์การค้า ดิ เอ็มควอเทียร์ ทรงเปิดงาน "เทศกาลน้ำมันเมล็ดคามีเลีย ภัทรพัฒน์" ซึ่งมูลนิธิชัยพัฒนา และบริษัทเดอะมอลล์ กรุ๊ป จำกัด ร่วมกันจัดขึ้น การจัดงาน "เทศกาลน้ำมันเมล็ดคามีเลีย ภัทรพัฒน์" นี้ เดิมเคยใช้ชื่อว่า "เทศกาลน้ำมันเมล็ดชา ภัทรพัฒน์" และ "เทศกาลน้ำมันเมล็ดชาสัญจร" ต่อมาในปี 2564 ได้พระราชทานพระราชานุมัติ ให้เปลี่ยนชื่อจากน้ำมันเมล็ดชาเป็น "น้ำมันเมล็ดคามีเลีย" เพื่อให้มีความเป็นสากลเพิ่มขึ้น และลดความสับสนการเข้าใจว่า น้ำมันเมล็ดชาคือชาชงดื่มโอกาสนี้ ทรงบรรยายเกี่ยวกับ "เรื่องเล่าน้ำมันเมล็ดคามีเลีย " แก่ผู้ร่วมงานด้วยจากนั้น ทรงเปิดงาน และทอดพระเนตรนิทรรศการ "น้ำมันเมล็ดคามีเลีย ภัทรพัฒน์" ซึ่งเป็นหนึ่งในพระราชดำริ ที่ให้มูลนิธิชัยพัฒนา นำเมล็ดต้นชาน้ำมัน สายพันธุ์คามีเลีย โอลีเฟร่า (Camellia oleifera)จากสาธารณรัฐประชาชนจีนมาศึกษา และทดลองปลูกในประเทศไทยครั้งแรก เมื่อปี 2547 ในพื้นที่โครงการพัฒนาดอยตุง(พื้นที่ทรงงาน) อันเนื่องมาจากพระราชดำริก่อนจะขยายไปในพื้นที่ใกล้เคียงประมาณ 3,600 ไร่ จำนวนกว่า 9 แสนต้น เพื่อฟื้นฟูสภาพป่าเสื่อมโทรม ขณะเดียวกันก็สร้างรายได้ให้กับราษฎรในพื้นที่ ทำให้ตระหนักถึงการอยู่ร่วมกับป่าได้อย่างเข้าใจและพึ่งพิงกัน ตามพระราชดำริ "คนอยู่ร่วมกับป่า" ของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ทั้งยังมีพระราชดำริ ให้จัดตั้งศูนย์วิจัยและพัฒนาชาน้ำมันและพืชน้ำมัน อำเภอแม่สาย จังหวัดเชียงราย เพื่อผลิตน้ำมันจากเมล็ดชาน้ำมัน สำหรับการบริโภค และนำไปเป็นส่วนประกอบของผลิตภัณฑ์ อาทิ เครื่องสำอาง
โอกาสนี้ ทรงปรุงอาหารโดยใช้น้ำมันเมล็ดคามีเลีย ภัทรพัฒน์ เป็นส่วนประกอบ ในเมนู "ทอดมันข้าวโพด" และทรงจำหน่ายน้ำมันเมล็ดคามีเลีย ภัทรพัฒน์ แก่ผู้ร่วมงานและผู้แทนร้านค้า ซึ่งมีประโยชน์ไม่ด้อยกว่าน้ำมันมะกอก จนได้ชื่อว่าเป็นน้ำมันมะกอกแห่งโลกตะวันออก ไม่มีกรดไขมันทรานส์ มีกรดไขมันไม่อิ่มตัวสูง ช่วยป้องกันการเกิดโรคหลอดเลือดตีบตัน โรคอัมพาต โรคความดันโลหิต โรคเบาหวาน และโรคหัวใจ อุดมด้วยสารต้านอนุมูลอิสระและมีจุดเดือดสูงมากกว่า 250 องศาเซลเซียส จึงประกอบอาหารได้ทั้งทอด ผัด หมัก หรือใช้เป็นส่วนผสมของน้ำสลัด ถือเป็นน้ำมันที่ดีต่อสุขภาพของคนทุกเพศทุกวัย โดยผู้ที่สนใจเข้าชมงานได้ระหว่างวันที่ 22 – 28 กุมภาพันธ์ 2565 ณ ศูนย์การค้า ดิ เอ็มควอเทียร์ ทั้งที่โซน ควอเทียร์ แกลลอรี่ ชั้น M และ ควอเทียร์ อเวนิว ชั้น G พร้อมกิจกรรมหลากหลาย และอาหารเมนูอร่อย ที่ใช้น้ำมันเมล็ดคามีเลีย ภัทรพัฒน์เวลา 14.00 น. สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี อุปนายิกาผู้อำนวยการสภากาชาดไทย นายกสภาสถาบันการพยาบาลศรีสวรินทิรา สภากาชาดไทย เสด็จพระราชดำเนินไปยังอาคารสิรินธรานุสรณ์ 60 พรรษา ทรงเป็นประธานการประชุมสภาสถาบันการพยาบาลศรีสวรินทิรา สภากาชาดไทย ครั้งที่ 38 โดยมีระเบียบวาระการประชุมอาทิ รายงานผลการดำเนินงานของคณะกรรมการบริหารงานบุคคล ประจำปี 2564 เช่น การแก้ไขปัญหาการขาดแคลนอัตรากำลังของบุคลากร สถาบันสายวิชาการการพัฒนาบุคลากร , รายงานผลการสอบบัญชีและการเงินของสถาบัน , (ร่าง) แผนยุทธศาสตร์สำนักงานสถาบัน (พ.ศ.2565-2568 ) ,(ร่าง)แผนปฏิบัติการสำนักงานสถาบันประจำปี งบประมาณ 2565 และผลการสรรหาผู้อำนวยการศูนย์วิจัยและนวัตกรรม และผู้อำนวยการศูนย์บริการการพยาบาล

คุณอาจสนใจ

Related News