พระราชสำนัก

กรมพระศรีสวางควัฒนฯ ทรงติดตามความก้าวหน้าโครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้า

โดย pattraporn_a

19 ก.พ. 2565

32 views

สมเด็จเจ้าฟ้าฯ กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี ทรงติดตามความก้าวหน้าการดำเนินโครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้า ตามพระปณิธานฯ ของศูนย์พักพิงสุนัขจรจัดกองพันทหารปืนใหญ่ที่ 13


วันนี้ เวลา 9 นาฬิกา 59 นาที สมเด็จเจ้าฟ้าฯ กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี เสด็จไปยังค่ายยุทธศิลป์ประสิทธิ์ อำเภอเมือง จังหวัดอุดรธานี ทรงติดตามความก้าวหน้าโครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้าตามพระปณิธานฯ ของศูนย์พักพิงสุนัขจรจัด กองพันทหารปืนใหญ่ที่ 13 ซึ่งจังหวัดอุดรธานี ร่วมกับหน่วยงานต่างๆ สนองพระดำริ ในการหาที่พักพิงให้กับสุนัขจรจัด รวมถึงป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าให้หมดไป โดยได้รับความอนุเคราะห์จากกองทัพบก ให้ใช้พื้นที่ของกองพันทหารปืนใหญ่ที่ 13 กรมทหารปืนใหญ่ที่ 3 จำนวน 20 ไร่ จัดตั้งเป็นศูนย์พักพิงสุนัขจรจัด เพื่อรองรับสุนัขไร้บ้าน และขาดที่พึ่ง ในพื้นที่จังหวัดอุดรธานี และจังหวัดข้างเคียง ตั้งแต่ปี 2561


จากนั้น ทรงพระดำเนินไปทอดพระเนตรสุนัขภายในศูนย์ฯ ซึ่งจัดสรรพื้นที่ดูแล แบ่งเป็น 3 โรงเรือน แต่ละโรงเรือนมีการคัดแยกสุนัข ให้มีความเป็นอยู่ในสภาวะที่เหมาะสม ไม่แออัด มีสุขอนามัยที่ดี ได้รับอาหารและน้ำอย่างเพียงพอ ปัจจุบัน มีสุนัขเพศผู้ และเพศเมียรวม 119 ตัว ทุกตัวได้รับการผ่าตัดทำหมัน และฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าครบตามกำหนด ที่ผ่านมา มีผู้สนใจขอนำไปเลี้ยง 16 ราย แบ่งเป็นเพศผู้ 7 ตัว และเพศเมีย 22 ตัว ซึ่งสุนัขที่ได้รับการอุปการะทุกตัวจะมีการติดตาม และประเมินผลอย่างต่อเนื่อง


ในการนี้ ทรงนำทีมสัตวแพทย์อาสาจุฬาภรณ์ จากสถาบันวิจัยจุฬาภรณ์ โรงพยาบาลสัตว์ทิพย์พิมาน และคณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ร่วมตรวจสุขภาพ และฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า ให้กับสุนัขของศูนย์ จำนวน 5 ตัว ที่ผ่านมา ศูนย์แห่งนี้มีการดูแลสุขภาพสุนัข พร้อมทั้งผ่าตัดทำหมัน รวมถึงการฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า และวัคซีนโรคติดเชื้ออื่นๆ อย่างสม่ำเสมอ อาทิ โรคไวรัสไข้หัดสุนัข โรคไวรัสลำไส้อักเสบ ไวรัสโรคตับอักเสบ และโรคเล็ปโตสไปโรซิส เป็นต้น ตลอดจนร่วมกับ สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดอุดรธานี ลงพื้นที่ออกหน่วยสัตวแพทย์เคลื่อนที่ ฉีดวัคซีนให้กับสุนัข และแมว จำนวน 366 ตัว และผ่าตัดทำหมัน 554 ตัว


สำหรับ ศูนย์พักพิงสุนัขจรจัด กองพันทหารปืนใหญ่ที่ 13 เป็นหนึ่งในศูนย์ต้นแบบการบริหารจัดการจำนวนประชากรสุนัขในประเทศ ซึ่งดำเนินงานรูปแบบรับเลี้ยง และช่วยเหลือดูแลสุนัข ตามหลักสวัสดิภาพสัตว์ ภายในศูนย์ได้ออกแบบให้รองรับกับสิ่งจำเป็น ประกอบด้วย อาคารสำนักงานพร้อมห้องผ่าตัดทำหมัน, โรงเรือนสุนัข, โรงเรือนเก็บอาหารสัตว์, อาคารเตาเผาซากสุนัข และอาคารที่พักเจ้าหน้าที่ ปัจจุบัน มีจังหวัดต่างๆ เข้าร่วมโครงการสัตว์ปลอดโรคคนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้า ตามพระปณิธานฯ และจัดตั้งศูนย์พักพิงสุนัขจรจัดนำร่อง จำนวน 5 จังหวัด ได้แก่ จังหวัดเชียงใหม่ ,อุดรธานี,นครราชสีมา, อุทัยธานี และจังหวัดนครศรีธรรมราช นับเป็นจุดเริ่มต้น การขยายพื้นที่ป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า ให้หมดไปจากประเทศไทยได้ในอนาคต

คุณอาจสนใจ

Related News