พระราชสำนัก

พระองค์เจ้าอทิตยาทรฯ พระราชทานทรัพย์ส่วนพระองค์ ข้าวห้อมมะลิ แก่บุคลากร ผู้ป่วยของสถาบันบำราศนราดูร

โดย kodchaporn_j

18 ก.พ. 2565

27 views

พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าอทิตยาทรกิติคุณ โปรดให้เจ้าหน้าที่ เชิญทรัพย์ส่วนพระองค์ และข้าวห้อมมะลิ มอบแก่บุคลากร และผู้ป่วยของสถาบันบำราศนราดูรวันนี้ ที่อาคารเฉลิมพระเกียรติ สถาบันบำราศนราดูร พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าอทิตยาทรกิติคุณ โปรดให้ นายบุญเชิด กันภัย รองผู้อำนวยการกองงานในพระองค์ สมเด็จเจ้าฟ้าฯ กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี เชิญทรัพย์ส่วนพระองค์ พร้อมด้วยข้าวหอมมะลิ ในโครงการเกษตรอทิตยาทร จำนวน 2,000 กิโลกรัมมอบให้แก่นายแพทย์กิตติ์พงศ์ สัญชาตวิรุฬห์ ผู้อำนวยการสถาบันบำราศนราดูร เพื่อช่วยเหลือ และเป็นขวัญกำลังใจ แก่บุคลากร ตลอดจนผู้ป่วยของสถาบันฯ ในช่วงสถานการณ์ การแพร่ระบาดของโรคโควิด-19ปัจจุบัน สถาบันบำราศนราดูร มีผู้ป่วยโรคโควิด-19 กลุ่มเสี่ยง เข้ารักษาในโรงพยาบาล จำนวน 120 คน และมีผู้ป่วยอาการไม่รุนแรง รักษาในโรงพยาบาลสนาม จำนวน 20 คน โดยมีผู้ป่วยรักษาในโรงพยาบาลสะสม ทั้งหมด 3,170 คนนอกจากนี้ยังให้บริการติดตาม ดูแลอาการผู้ป่วยระบบใน Home Isolation และให้บริการตรวจหาเชื้อโควิด แบบ RT-PCR แก่ประชาชนวันละกว่า 200 คน ทั้งนี้สถาบันบำราศนราดูร นับเป็นต้นแบบในการให้บริการฉีดวัคซีนป้องกันโควิด-19 และบริการทำวัคซีนพาสปอร์ตแก่ประชาชนด้วย

คุณอาจสนใจ

Related News