พระราชสำนัก

ในหลวง ส่งข้อความพระราชสาส์นอำนวยพร ปธน.แห่งสาธารณรัฐคอซอวอ ในโอกาสวันเอกราช

โดย kodchaporn_j

17 ก.พ. 2565

15 views

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อม ให้ส่งข้อความพระราชสาส์น ทรงอำนวยพรไปยังประธานาธิบดีแห่งสาธารณรัฐคอซอวอ ในโอกาสวันเอกราชของสาธารณรัฐคอซอวอ



วันนี้ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อม ให้ส่งข้อความพระราชสาส์น ทรงอำนวยพรไปยังประธานาธิบดีแห่งสาธารณรัฐคอซอวอ ในโอกาสวันเอกราชของสาธารณรัฐคอซอวอ ซึ่งตรงกับวันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2565 ความว่า "ฯพณฯ นางวีโยซา ออสมานี-ซาดรีอู ประธานาธิบดีแห่งสาธารณรัฐคอซอวอ กรุงพริสตีนา ในโอกาสวันเอกราช ของสาธารณรัฐคอซอวอ ข้าพเจ้าขอส่งคำอำนวยพรและ ความปรารถนาดีด้วยใจจริง เพื่อท่านประธานาธิบดีมีพลานามัยสมบูรณ์ และประสบความสุขสวัสดี ทั้งเพื่อความสำเร็จ และความเจริญรุ่งเรืองของประเทศ และประชาชนชาวคอซอวอ



ข้าพเจ้าเชื่อเป็นอย่างยิ่งว่า ประเทศไทยและสาธารณรัฐคอซอวอจะได้รับประโยชน์ จากโอกาสต่าง ๆ ที่มีร่วมกันอย่างกว้างขวาง เพื่อส่งเสริมและเพิ่มพูนความร่วมมือกัน โดยเฉพาะด้านการค้า และการลงทุน เพื่อประโยชน์สุขของประเทศและประชาชนทั้งสองฝ่าย"



(พระปรมาภิไธย) มหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว

คุณอาจสนใจ

Related News