พระราชสำนัก

ในหลวง ส่งข้อความพระราชสาส์นอำนวยพร ปธน.แห่งสาธารณรัฐลิทัวเนีย ในโอกาสวันฟื้นฟูรัฐ

โดย kodchaporn_j

16 ก.พ. 2565

16 views

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อม ให้ส่งข้อความพระราชสาส์นทรงอำนวยพร ไปยังประธานาธิบดีแห่งสาธารณรัฐลิทัวเนีย ในโอกาสวันฟื้นฟูรัฐลิทัวเนีย ของสาธารณรัฐลิทัวเนีย

วันนี้ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อม ให้ส่งข้อความพระราชสาส์นทรงอำนวยพร ไปยังประธานาธิบดีแห่งสาธารณรัฐลิทัวเนีย ในโอกาสวันฟื้นฟูรัฐลิทัวเนีย ของสาธารณรัฐลิทัวเนีย ซึ่งตรงกับวันที่ 16 กุมภาพันธ์ 2565 ความว่า


"ฯพณฯ นายกีตานัส นูเซดา ประธานาธิบดีแห่งสาธารณรัฐลิทัวเนีย ​​กรุงวิลนีอุส ​​ในโอกาสวันฟื้นฟูรัฐลิทัวเนีย ข้าพเจ้าขอส่งคำอำนวยพรและความปรารถนาดี เพื่อท่านประธานาธิบดีมีพลานามัยสมบูรณ์และประสบความสุขสวัสดิ์ ทั้งเพื่อความเจริญรุ่งเรืองของประเทศ และประชาชนชาวลิทัวเนีย ​​ข้าพเจ้ารู้สึกชื่นชมยินดีอย่างยิ่ง ที่ได้เห็นว่าสัมพันธไมตรีระหว่างประเทศไทยและสาธารณรัฐลิทัวเนียได้เจริญงอกงามต่อเนื่องมาด้วยความมุ่งมั่นและความปรารถนาดีต่อกัน

ข้าพเจ้าเชื่อแน่ว่า ความสัมพันธ์อันน่ายินดีนี้ จะช่วยสร้างโอกาสในการขยายความร่วมมือ ทั้งในบริบททวิภาคีและภูมิภาค อันจะนำพาประโยชน์สุขมาสู่ประเทศและประชาชนทั้งสองฝ่ายในภายภาคหน้า"

พระปรมาภิไธย) มหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว

คุณอาจสนใจ

Related News