พระราชสำนัก

กรมสมเด็จพระเทพฯ ทรงติดตามการดำเนินงาน พื้นที่โครงการพัฒนาดอยตุง อันเนื่องมาจากพระราชดำริ

โดย pattraporn_a

15 ก.พ. 2565

52 views

สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงติดตามการดำเนินงาน พื้นที่โครงการพัฒนาดอยตุง (พื้นที่ทรงงาน) อันเนื่องมาจากพระราชดำริ จังหวัดเชียงราย


วันนี้เวลา 8 นาฬิกา 27 นาที สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินไปทรงติดตามความก้าวหน้าการดำเนินงาน โครงการเลี้ยงแพะพันธุ์แบล็คเบงกอล พื้นที่โครงการพัฒนาดอยตุง (พื้นที่ทรงงาน) อันเนื่องมาจากพระราชดำริ อำเภอแม่ฟ้าหลวง จังหวัดเชียงราย ซึ่งปี 2553 มีพระราชดำริให้มูลนิธิแม่ฟ้าหลวง ร่วมกับมูลนิธิชัยพัฒนา เลี้ยงแพะพันธุ์แบล็คเบงกอล เพื่อขยายพันธุ์มอบให้แก่ราษฎร ที่รัฐบาลประเทศบังคลาเทศ ได้น้อมเกล้าน้อมกระหม่อมถวาย จำนวน 3 ตัว โดยให้รักษาลักษณะเด่นของสายพันธุ์แท้ไว้ และทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อม ให้ผลิตแพะลูกผสมขึ้น เพื่อให้แพะมีความแข็งแรง ใช้ประโยชน์ได้ดีทั้งเนื้อ และน้ำนม สามารถปรับตัวเข้ากับสภาพแวดล้อมได้ดี


ทั้งนี้ปี 2561 มูลนิธิชัยพัฒนา ร่วมกับคณะสัตวแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย และมหาวิทยาลัยโทโฮกุ ประเทศญี่ปุ่น ศึกษารูปร่างและอัตราการเจริญเติบโตของแพะพันธุ์แบล็คเบงกอล ซึ่งเป็นแพะเนื้อ กับแพะพันธุ์ซาเนนที่เป็นแพะนม และลูกผสมของทั้งสองสายพันธุ์ โดยได้นำแพะพันธุ์ซาเนน ผสมกับแพะพันธุ์แบล็คเบงกอล เพื่อให้ปริมาณน้ำนมเพียงพอ และลูกแพะมีอัตราการรอดสูงขึ้น พบว่าลูกผสมของทั้งสองสายพันธุ์โตเร็ว น้ำนมมีคุณภาพดี มีสารเร่งการเติบโต และมีสารภูมิคุ้มกันสูงกว่าพันธุ์แท้ทั้งสองพันธุ์ ทำให้ลูกแพะมีความต้านทานต่อโรค โดยแพะลูกผสม ยังอยู่ระหว่างศึกษาการปรับปรุงพันธุ์ เพื่อให้เป็นแพะท้องถิ่น ที่เกษตรกรสามารถเลี้ยงได้อย่างมีคุณภาพ


ปัจจุบันมีแพะในโครงการ 388 ตัว เป็นแพะแบล็คเบงกอล 262 ตัว ,แพะพันธุ์ซาเนน 22 ตัว และแพะลูกผสม 104 ตัว ในปี 2564 ได้มอบแพะพระราชทานแก่เกษตรกรแล้ว 222 ตัว และในปี 2565 คาดว่าจะมีแพะพระราชทาน พร้อมมอบให้กับเกษตรกรทั้งหมด 250 ตัว

คุณอาจสนใจ