พระราชสำนัก

ในหลวง ส่งพระราชสาส์นอำนวยพร ในโอกาสวันครบรอบชัยชนะการปฏิวัติอิสลามแห่งอิหร่าน

โดย pattraporn_a

11 ก.พ. 2565

16 views

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อม ให้ส่งข้อความพระราชสาส์นทรงอำนวยพร ไปยังประธานาธิบดีแห่งสาธารณรัฐอิสลามอิหร่าน ในโอกาสวันครบรอบชัยชนะการปฏิวัติอิสลามแห่งอิหร่าน


วันนี้ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อม ให้ส่งข้อความพระราชสาส์น ทรงอำนวยพรไปยังประธานาธิบดีแห่งสาธารณรัฐอิสลามอิหร่าน ในโอกาสวันครบรอบชัยชนะ การปฏิวัติอิสลามแห่งอิหร่าน ของสาธารณรัฐอิสลามอิหร่าน ซึ่งตรงกับวันที่ 11 กุมภาพันธ์ 2565 ความว่า " ฯพณฯ อายาตุลลอฮ์ ซัยยิด อิบรอฮีม เราะอีซี ประธานาธิบดีแห่งสาธารณรัฐอิสลามอิหร่าน กรุงเตหะราน ในโอกาสวันครบรอบชัยชนะ การปฏิวัติอิสลามแห่งอิหร่าน ข้าพเจ้าขอส่งคำอำนวยพร และความปรารถนาดีด้วยใจจริง เพื่อพลานามัยที่สมบูรณ์ และความสุขสวัสดิ์ของท่านประธานาธิบดี ทั้งเพื่อความผาสุกร่มเย็น และความเจริญรุ่งเรืองของประเทศ และประชาชนชาวอิหร่าน


ข้าพเจ้าเชื่อมั่นว่า ด้วยการสนับสนุนของท่านประธานาธิบดี สัมพันธไมตรีและความร่วมมือระหว่างประเทศของเราทั้งสอง จะเจริญรุดหน้ายิ่งขึ้น อันก่อให้เกิดประโยชน์สุขร่วมกันต่อไปในภายภาคหน้า "

(พระปรมาภิไธย) มหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว