พระราชสำนัก

ข่าวในพระราชสำนัก ประจำวันที่ 10 กุมภาพันธ์ 2565

โดย panwilai_c

10 ก.พ. 2565

142 views

ข่าวในพระราชสำนัก ประจำวันที่ 10 กุมภาพันธ์ 2565


กรมสมเด็จพระเทพ ฯ พระราชทานพระราชวโรกาส ให้คณะบุคคล เฝ้า ฯ

องคมนตรี เชิญถุงพระราชทาน มอบแก่ราษฎรประสบเหตุวาตภัย-อัคคีภัย จ.สุพรรณบุรี

พลเอก ม.จ.จุลเจิม ทรงเป็นประธานในพิธีรับโคม เนื่องในวันมาฆบูชา 2565

องคมนตรี เชิญถุงพระราชทานไปมอบแก่ราษฎร-จนท. พร้อมเยี่ยมโครงการสถานีพัฒนาการเกษตรที่สูงฯ จ.ตาก

องคมนตรี ติดตามโครงการพัฒนาแหล่งน้ำ อันเนื่องมาจากพระราชดำริ จ.เพชรบุรี

องคมนตรี ตรวจเยี่ยมมหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม

องคมนตรี ประชุมและตรวจเยี่ยมพื้นที่ศูนย์พัฒนาโครงการหลวงเลอตอ จ.ตาก


แท็กที่เกี่ยวข้อง  

คุณอาจสนใจ