พระราชสำนัก

องคมนตรี เชิญถุงพระราชทาน มอบแก่ราษฎรประสบเหตุวาตภัย-อัคคีภัย จ.สุพรรณบุรี

โดย panwilai_c

10 ก.พ. 2565

16 views

องคมนตรี เชิญถุงพระราชทาน และเครื่องอุปโภคบริโภค ไปมอบแก่ราษฎรประสบเหตุวาตภัย และอัคคีภัย ในพื้นที่จังหวัดสุพรรณบุรีวันนี้ พลเอก ไพบูลย์ คุ้มฉายา องคมนตรี ไปประชุมและติดตามการเกิดวาตภัย และอัคคีภัย ในพื้นที่จังหวัดสุพรรณบุรี ณ ห้องประชุม วัดการ้อง อำเภอเมือง จังหวัดสุพรรณบุรี โดยมีผู้ว่าราชการจังหวัด หัวหน้าส่วนราชการ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องร่วมประชุม ต่อจากนั้น พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ องคมนตรี ร่วมกับมูลนิธิราชประชานุเคราะห์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ เชิญถุงพระราชทานและเครื่องอุปโภคบริโภค จำนวน 238 ถุง มอบแก่ราษฎรที่ประสบเหตุวาตภัย และอัคคีภัย ณ ศาลาการเปรียญวัดการ้อง เพื่อช่วยบรรเทาความเดือดร้อน และเป็นขวัญกำลังใจ ซึ่งองคมนตรี ได้เชิญพระราชกระแสทรงห่วงใย ไปกล่าวให้ราษฎรที่ประสบเหตุวาตภัย และอัคคีภัยได้รับทราบจากนั้น ได้ลงพื้นที่เชิญถุงพระราชทาน และเครื่องอุปโภคบริโภค ไปมอบแก่ครอบครัวผู้ประสบเหตุวาตภัย และอัคคีภัย ในพื้นที่บ้านดอนระกำ ตำบลสวนแตง อำเภอเมือง จำนวน 3 ครอบครัว ซึ่งเป็นผู้สูงอายุ ต่างปลื้มปีติ และสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้น ที่ทรงห่วงใยต่อความเป็นอยู่ของราษฎร โดยเหตุวาตภัยเกิดขึ้นเมื่อวันที่ 21 มกราคม 2565 ทำให้บ้านเรือนราษฎรได้รับความเสียหาย และได้รับความเดือดร้อนในพื้นที่ 5 อำเภอ จำนวน 228 ครัวเรือนสำหรับเหตุอัคคีภัยเกิดขึ้นเมื่อวันที่ 8 ธันวาคม 2564 ในพื้นที่ 5 อำเภอ บ้านเรือนราษฎรได้รับความเสียหายใน 10 ตำบล 10 หมู่บ้าน รวม 13 ครัวเรือน ทั้งนี้ ผู้ว่าราชการจังหวัด ได้ลงพื้นที่ และให้เจ้าหน้าที่เร่งสำรวจความเสียหาย พร้อมกับให้ความช่วยเหลือด้านต่างๆ ในเบื้องต้นแล้ว

แท็กที่เกี่ยวข้อง  

คุณอาจสนใจ