พระราชสำนัก

องคมนตรี เชิญถุงพระราชทาน มอบแก่ราษฎรและจนท. พร้อมเยี่ยมโครงการสถานีพัฒนาการเกษตรที่สูงฯ อุตรดิตถ์-พิษณุโลก

โดย panwilai_c

9 ก.พ. 2565

32 views

องคมนตรี เชิญถุงพระราชทานไปมอบแก่ราษฎรและเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงาน พร้อมติดตามโครงการสถานีพัฒนาการเกษตรที่สูงตามพระราชดำริ ในพื้นที่จังหวัดอุตรดิตถ์ และจังหวัดพิษณุโลกวันนี้ ที่ฐานปฏิบัติการสถาพร หมวดตำรวจตระเวนชายแดนที่ 3144 ตำบลบ่อเบี้ย อำเภอบ้านโคก จังหวัดอุตรดิตถ์ นายพลากร สุวรรณรัฐ องคมนตรี ประธานอนุกรรมการติดตาม และขับเคลื่อนโครงการ อันเนื่องมาจากพระราชดำริ ในพื้นที่ภาคเหนือ เชิญถุงพระราชทาน ไปมอบแก่เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานหน่วยงานความมั่นคง รวม 54 ชุด จำนวน 4 ฐานปฏิบัติการได้แก่ ฐานปฏิบัติการสถาพร หมวดตำรวจตระเวนชายแดนที่ 3144 , ฐานปฏิบัติการบ้านปางไฮ หมวดตำรวจตระเวนชายแดนที่ 3142 , ฐานปฏิบัติการพิชัยเผด็จศึก หมวดตำรวจตระเวนชายแดนที่ 3143 และฐานปฏิบัติการพิทักษ์ไทย หมวดตำรวจตระเวนชายแดนมวลชนสัมพันธ์ เพื่อเป็นขวัญกำลังใจ ในการปฏิบัติหน้าที่ป้องกันชายแดนรักษาความสงบเรียบร้อยให้แก่ประชาชน โอกาสนี้ องคมนตรี และคณะฯ ได้รับฟังสรุปสถานการณ์ด้านความมั่นคงในพื้นที่จากนั้น รับฟังสรุปผลการดำเนินงานและผลสัมฤทธิ์ของ โครงการสถานีพัฒนาการเกษตรที่สูงตามพระราชดำริ ภูขัด ภูเมี่ยง ภูสอยดาว อำเภอชาติตระการ จังหวัดพิษณุโลก ซึ่งได้ดำเนินงานสนองพระราชดำริ ในสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง พัฒนาชีวิตความเป็นอยู่ของราษฎร ควบคู่กับการอนุรักษ์ฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติ ตลอดจนการสร้างจิตสำนึก ในการใช้ทรัพยากรธรรมชาติอย่างคุ้มค่าและยั่งยืน

คุณอาจสนใจ

Related News