พระราชสำนัก

กรมพระศรีสวางควัฒนฯ พระราชทานเครื่องอุปโภค-บริโภค ช่วยเกษตรกรที่เดือดร้อนจากโรคระบาดสุกร ใน พัทลุง-สุราษฎร์ฯ

โดย panwilai_c

8 ก.พ. 2565

26 views

สมเด็จเจ้าฟ้าฯ กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี พระราชทานเครื่องอุปโภค-บริโภค ช่วยเหลือเกษตรกรที่ถูกผลกระทบจากการระบาดของโรคในสุกร ในพื้นที่จังหวัดพัทลุง และจังหวัดสุราษฎร์ธานีวันนี้ ที่หอประชุมจังหวัดพัทลุง ศาลากลางจังหวัดพัทลุง สมเด็จเจ้าฟ้าฯ กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี โปรดให้นายกู้เกียรติ วงศ์กระพันธุ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดพัทลุง เชิญสิ่งของพระราชทาน จำนวน 100 ชุด ไปมอบแก่เกษตรกรที่ถูกผลกระทบ จากการแพร่ระบาดของโรคในสุกรในพื้นที่จังหวัดพัทลุง โดยมีนายฉัตรชัย อุสาหะ รองผู้ว่าราชการจังหวัดพัทลุง เป็นผู้แทนรับมอบ และนำไปมอบแก่เกษตรกรผู้เลี้ยงสุกรในพื้นที่จาก 11 อำเภอ โดยจังหวัดพัทลุงมีเกษตรกรถูกผลกระทบ 142 รายพร้อมกันนี้ โปรดให้นายวิชวุทย์ จินโต ผู้ว่าราชการจังหวัดสุราษฎร์ธานี เชิญสิ่งของพระราชทาน ไปมอบให้แก่เกษตรกรที่ถูกผลกระทบ จากการระบาดของโรคในสุกรในพื้นที่ จังหวัดสุราษฎร์ธานี ณ ศาลาประชาคม อำเภอกาญจนดิษฐ์โดยมีนายอำเภอในพื้นที่ ที่ได้รับผลกระทบเป็นตัวแทนเข้ารับมอบ นำไปมอบแก่เกษตรกรผู้เลี้ยงสุกรในพื้นที่ต่อไป เพื่อบรรเทาความเดือดร้อน และเป็นขวัญกำลังใจให้แก่เกษตรกร ทั้งนี้จังหวัดสุราษฎร์ธานี มีการตรวจพบการระบาดของโรค PRRS ในพื้นที่ 13 อำเภอ ส่งผลให้เกษตรกรผู้เลี้ยงสุกร ได้รับผลกระทบ 189 ราย

Related News