พระราชสำนัก

ข่าวในพระราชสำนัก ประจำวันที่ 7 กุมภาพันธ์ 2565

โดย panwilai_c

7 ก.พ. 2565

215 views

ข่าวในพระราชสำนัก ประจำวันที่ 7 กุมภาพันธ์ 2565


กรมสมเด็จพระเทพฯ ทรงปฎิบัติพระราชกรณียกิจ ใน อุทัยธานี-นครสวรรค์

กรมพระศรีสวางควัฒนฯ พระราชทานพระวโรกาสให้ ปลัด มท. เฝ้าทูลความคืบหน้า โครงการบูรณะพระราชวังสนามจันทร์

ทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนฯ พระราชทานรางวัลชนะเลิศ TO BE NUMBER ONE TEEN DANCERCISE THAILAND CHAMPIONCHIP 2022

องคมนตรี บรรยายพิเศษพระบรมราโชบายด้านการศึกษา แก่ศิษย์พระดาบส

องคมนตรี เยี่ยมศูนย์พัฒนาโครงการหลวงหมอกจ๋าม จ.เชียงใหม่

กรมพระศรีสวางควัฒนฯ พระราชทานเครื่องอุปโภค-บริโภค ช่วยเกษตรกรแม่ฮ่องสอนที่เดือดร้อนจากโรคระบาดในสุกร

คุณอาจสนใจ