พระราชสำนัก

องคมนตรี ติดตามการบริหารจัดการน้ำพุร้อนสันกำแพง จังหวัดเชียงใหม่

โดย kodchaporn_j

4 ก.พ. 2565

25 views

องคมนตรี ติดตามการบริหารจัดการน้ำพุร้อนสันกำแพง จังหวัดเชียงใหม่วันนี้ ที่ห้องประชุมกิจการน้ำพุร้อนสันกำแพง อำเภอแม่ออน จังหวัดเชียงใหม่ พลอากาศเอกชลิต พุกผาสุข องคมนตรี และพลเอก เฉลิมชัย สิทธิสาท องคมนตรี ประชุมติดตามผลการดำเนินงานกิจการน้ำพุร้อนสันกำแพง อำเภอแม่ออน ตามพระราชดำริ ครั้งที่ 1 /2564โดยการดำเนินงานในปี 2563 พบว่ามีนักท่องเที่ยวกว่า 3 แสน 2 หมื่นคน ลดลงจากปีงบประมาณ 2562 เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 โดยนักท่องเที่ยวเป็นชาวไทยถึงร้อยละ 97 และในปีงบประมาณ 2564 มีแผนการปรับปรุงที่พักเรือนแถว ปรับปรุงซุ้มประตูทางเข้าออกเพื่อสร้างภาพลักษณ์ที่ดีต่อการใช้บริการ และมีโครงการก่อสร้างลานจอดรถบ้าน(Camping Car) เพื่อรองรับนักท่องเที่ยวกลุ่มคาราวานรถบ้าน รวมทั้งนักท่องเที่ยวที่มากางเต็นท์ และจะเชื่อมโยงแหล่งท่องเที่ยวในพื้นที่ใกล้เคียง เพื่อเสริมสร้างสภาพคล่องทางเศรษฐกิจระดับอำเภอ


สำหรับกิจการน้ำพุร้อนสันกำแพง ได้รับพระมหากรุณาธิคุณจาก พระบาทสมเด็จพระชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ให้เป็นส่วนหนึ่งของโครงการหมู่บ้านสหกรณ์สันกำแพง อำเภอแม่ออน ตามพระราชดำริ และพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงมีพระราชประสงค์ในการสืบสานรักษา ต่อยอด ให้พัฒนาเป็นสถานที่อนุรักษ์ คงสภาพเป็นธรรมชาติ และเป็นสถานที่ท่องเที่ยวเชิงส่งเสริมสุขภาพ

คุณอาจสนใจ

Related News