พระราชสำนัก

ในหลวง ส่งข้อความพระราชสาส์นอำนวยพร ไปยัง ปธน.แห่งสาธารณรัฐสังคมนิยมประชาธิปไตยศรีลังกา ในโอกาสวันเอกราช

โดย kodchaporn_j

4 ก.พ. 2565

10 views

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อม ให้ส่งข้อความพระราชสาส์น ทรงอำนวยพร ไปยังประธานาธิบดีแห่งสาธารณรัฐสังคมนิยมประชาธิปไตยศรีลังกา ในโอกาสวันเอกราช ของสาธารณรัฐสังคมนิยมประชาธิปไตยศรีลังกา


วันนี้ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อม ให้ส่งข้อความพระราชสาส์น ทรงอำนวยพร ไปยังประธานาธิบดีแห่งสาธารณรัฐสังคมนิยมประชาธิปไตยศรีลังกา ในโอกาสวันเอกราช ของสาธารณรัฐสังคมนิยม ประชาธิปไตยศรีลังกา ซึ่งตรงกับวันที่ 4 กุมภาพันธ์ 2565 ความว่า"ฯพณฯ นายโคฑาภยะ ราชปักษา ประธานาธิบดีแห่งสาธารณรัฐสังคมนิยมประชาธิปไตยศรีลังกา กรุงโคลัมโบ ในโอกาสวันเอกราช ของสาธารณรัฐสังคมนิยมประชาธิปไตยศรีลังกา ข้าพเจ้าขอแสดง ความยินดีด้วยใจจริง และขออำนวยพรให้ท่านประธานาธิบดี มีพลานามัยสมบูรณ์แข็งแรงและประสบ ความสุขสวัสดี ทั้งขอให้ประเทศและประชาชนชาวศรีลังกา มีความร่มเย็นเป็นสุขและเจริญรุ่งเรืองสืบไปข้าพเจ้าเชื่อมั่นอย่างแน่แท้ว่า แม้ต้องเผชิญกับความท้าทายทางด้านเศรษฐกิจและสังคม สืบเนื่องจากการระบาด ของโรคติดเชื้อโควิด-19 ประเทศไทยและสาธารณรัฐสังคมนิยมประชาธิปไตยศรีลังกา จะพยายามอย่างเต็มกำลัง ในการร่วมมือกันอย่างใกล้ชิด เพื่อสร้างเสริมความเป็นหุ้นส่วนและความร่วมมือ อย่างกว้างขวางในทุกระดับ อันจะก่อเกิดประโยชน์สุขแก่ประเทศ และประชาชนทั้งสองฝ่ายเป็นอเนกประการ"


(พระปรมาภิไธย) มหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว

คุณอาจสนใจ

Related News