พระราชสำนัก

กรมสมเด็จพระเทพฯ เสด็จฯ เยือนประเทศจีน 3-5 ก.พ. 65

โดย panwilai_c

3 ก.พ. 2565

55 views

สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนิน เยือนสาธารณรัฐประชาชนจีน ระหว่างวันที่ 3 ถึง 5 กุมภาพันธ์ 2565วันนี้ เวลา 12.50 น. สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จออก ณ ห้องรับรองพิเศษ ท่าอากาศยานดอนเมือง พระราชทานพระราชวโรกาสให้ นายหาน จื้อเฉียง เอกอัครราชทูตวิสามัญ ผู้มีอำนาจเต็มแห่งสาธารณรัฐประชาชนจีน ประจำประเทศไทย เป็นผู้แทนรัฐบาลสาธารณรัฐประชาชนจีน เฝ้าทูลละอองพระบาท น้อมเกล้าน้อมกระหม่อมถวายวัคซีนป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ซิโนฟาร์ม จำนวน 100,000 โดส เพื่อใช้ในกิจการของสภากาชาดไทยจากนั้น สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ประทับเครื่องบินพระที่นั่ง ซึ่งกองทัพอากาศจัดถวาย เที่ยวบินพิเศษที่ อาร์ทีเอเอฟ 217 เสด็จพระราชดำเนินเยือนสาธารณรัฐประชาชนจีน ระหว่างวันที่ 3 ถึงวันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2565 โดยมีคณะรัฐมนตรี ข้าราชการชั้นผู้ใหญ่ ทหาร ตำรวจ พลเรือน แม่บ้านเหล่าทัพ ผู้แทนสภากาชาดไทย และผู้แทนโรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า เฝ้าทูลละอองพระบาทส่งเสด็จในการเสด็จพระราชดำเนินเยือนครั้งนี้ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี จะทรงเข้าร่วมพิธีเปิดมหกรรมกีพาโอลิมปิกฤดูหนาว คริสต์ศักราช 2022 ณ กรุงปักกิ่ง ตามคำกราบบังคมทูลเชิญ ของรัฐบาลแห่งสาธารณรัฐประชาชนจีน และจะพระราชทานพระราชวโรกาสให้นายหวัง อี้ มนตรีแห่งรัฐ และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศสาธารณรัฐประชาชนจีน เข้าเฝ้าทูลละอองพระบาท และถวายพระกระยาหารเช้า ในวันที่ 4 กุมภาพันธ์ 2565 ณ เรือนรับรองรัฐบาลเตี้ยวหยูไถ

คุณอาจสนใจ

Related News