พระราชสำนัก

กรมสมเด็จพระเทพฯ จะเสด็จฯเยือนประเทศจีน 3-5 ก.พ. 65

โดย panwilai_c

2 ก.พ. 2565

53 views

ประกาศสำนักพระราชวัง ด้วย สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา เจ้าฟ้ามหาจักรีสิรินธร มหาวชิราลงกรณวรราชภักดี สิริกิจการิณีพีรยพัฒน รัฐสีมาคุณากรปิยชาติ สยามบรมราชกุมารี จะเสด็จพระราชดำเนินเยือนสาธารณรัฐประชาชนจีน ระหว่างวันที่ 3 ถึงวันที่ 5 กุมภาพันธ์ พุทธศักราช 2565ในการเสด็จพระราชดำเนินเยือนครั้งนี้ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี จะทรงเข้าร่วมพิธีเปิดมหกรรมกีฬาโอลิมปิกฤดูหนาว คริสต์ศักราช 2022 ณ กรุงปักกิ่ง ตามคำกราบบังคมทูลเชิญของรัฐบาลแห่งสาธารณรัฐประชาชนจีน และจะพระราชทานพระราชโวกาสให้นายหวัง อี้ มนตรีแห่งรัฐและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศสาธารณรัฐประชาชนจีน เข้าเฝ้าทูลละอองพระบาท และถวายพระกระยาหารเช้า ในวันที่ 4 กุมภาพันธ์ พุทธศักราช 2565 ณ เรือนรับรองรัฐบาลเตี้ยวหยูไถสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี จะประทับเครื่องบินพระที่นั่ง ซึ่งกองทัพอากาศจัดถวาย เสด็จพระราชดำเนินออกจากท่าอากาศยานดอนเมือง กรุงเทพมหานคร ในวันพฤหัสบดีที่ 3 กุมภาพันธ์ พุทธศักราช 2565 เวลา 13 นาฬิกา 50 นาที และจะประทับเครื่องบินพระที่นั่ง ซึ่งกองทัพอากาศจัดถวาย เสด็จพระราชดำเนินกลับถึงท่าอากาศยานดอนเมือง ในวันเสาร์ที่ 5 กุมภาพันธ์ พุทธศักราช 2565 เวลา 13 นาฬิกาจึงขอประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน สำนักพระราชวัง 1 กุมภาพันธ์ พุทธศักราช 2565

Related News