พระราชสำนัก

ข่าวในพระราชสำนัก ประจำวันที่ 31 มกราคม 2565

โดย kodchaporn_j

31 ม.ค. 2565

127 views

ข่าวในพระราชสำนัก ประจำวันที่ 31 มกราคม 2565

กรมสมเด็จพระเทพฯ พระราชทานปริญญาบัตร แก่ผู้สำเร็จการศึกษา จาก ม.นราธิวาสราชนครินทร์    

กรมสมเด็จพระเทพฯ ติดตามโครงการตามพระราชดำริ ศูนย์การเรียนตชด. บ้านภักดี จ.ยะลา    

ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ มอบสิ่งของพระราชทาน แก่เกษตรกร ที่ได้รับผลกระทบจากโรคระบาดในสุกร