พระราชสำนัก

กรมพระศรีสวางควัฒนฯ ทรงติดตามความก้าวหน้า โครงการพิพิธภัณฑ์ธรรมเจดีย์พระธรรมวิสุทธิมงคล จ.อุดรฯ

โดย panwilai_c

28 ม.ค. 2565

49 views

สมเด็จเจ้าฟ้าฯ กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี ทรงติดตามความก้าวหน้า โครงการ พิพิธภัณฑ์ธรรมเจดีย์พระธรรมวิสุทธิมงคล ที่จังหวัดอุดรธานีวันนี้ เวลา 16 นาฬิกา 50 นาที สมเด็จเจ้าฟ้าฯ กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี เสด็จไปยังวัดเกษรศีลคุณ หรือวัดป่าบ้านตาด อำเภอเมือง จังหวัดอุดรธานี ทรงติดตามความก้าวหน้าการดำเนินงาน โครงการพิพิธภัณฑ์ธรรมเจดีย์พระธรรมวิสุทธิมงคล (หลวงตาพระมหาบัว ญาณสัมปันโน)ในการนี้ พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าสิริภาจุฑาภรณ์ เฝ้ารับเสด็จ และทรงนำทอดพระเนตร การดำเนินงานโครงการฯ ซึ่งคณะศิษยานุศิษย์จัดสร้างขึ้น เพื่อเป็นอนุสรณ์แด่หลวงตาพระมหาบัว ญาณสัมปันโน และเป็นสถานที่ บรรจุพระบรมสารีริกธาตุ พระอรหันตธาตุ และอัฐิธาตุองค์ ของหลวงตาพระมหาบัวฯ รวมทั้งเป็นที่รวบรวม และเผยแผ่ธรรมะคำสอน ทั้งเป็นศูนย์รวมจิตใจของพุทธศาสนิกชน เตือนใจเยาวชนรุ่นหลัง ให้รำลึกถึงคุณูปการ ของหลวงตาพระมหาบัว ญาณสัมปันโน ที่เป็นแบบอย่างในการปฏิบัติธรรม และทำความดีเพื่อพุทธศาสนา และประเทศชาติสำหรับโครงการฯดังกล่าว ประกอบด้วยอาคาร 3 ส่วนหลัก ได้แก่ พระเจดีย์ พระวิหาร และพิพิธภัณฑ์ โดยเป็นแนวเดียวกับจิตกาธาน สถานที่พระราชทานเพลิงสรีรสังขาร ของหลวงตาพระมหาบัว ที่สำคัญเป็นทิศทางเดียวกันที่เป็นแนวชี้ตรงไปถึงพุทธคยา สถานที่ตรัสรู้ขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้า ดินแดนพุทธภูมิในสาธารณรัฐอินเดีย ซึ่งสมเด็จเจ้าฟ้าฯ กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี ทรงเป็นประธานโครงการ และพระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าสิริภาจุฑาภรณ์ ทรงเป็นประธานดำเนินการออกแบบก่อสร้างโดยทรงติดตามการดำเนินการอย่างต่อเนื่อง ด้วยทรงตั้งพระทัยให้อนุสรณ์สถานของหลวงตาพระมหาบัว ญาณสัมปันโนแห่งนี้ เป็นสถานที่สืบทอดมรดกแห่งธรรม เป็นหลักทางจิตใจให้ประชาชน ได้ยึดมั่นในหลักธรรมสืบทอดพระพุทธศาสนาให้ดำรงอยู่สืบไป

Related News