พระราชสำนัก

ในหลวง โปรดเกล้าฯ ให้ส่งพระราชสาส์นแสดงความยินดี กับ ปธน.ฮอนดูรัส คนใหม่

โดย panwilai_c

28 ม.ค. 2565

15 views

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อม ให้ส่งข้อความพระราชสาส์น แสดงความยินดี กับประธานาธิบดีแห่งสาธารณรัฐฮอนดูรัสคนใหม่ ในโอกาสสาบานตนเข้ารับตำแหน่งวันนี้ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อม ให้ส่งข้อความพระราชสาส์น แสดงความยินดีไปยัง นางอิริส ซิโอมารา กัสโตร ซาร์มิเอนโต ในโอกาสสาบานตน เข้ารับตำแหน่งประธานาธิบดี แห่งสาธารณรัฐฮอนดูรัสคนใหม่ ในวันที่ 27 มกราคม 2565 ความว่า"ฯพณฯ นางอิริส ซิโอมารา กัสโตร ซาร์มิเอนโต ประธานาธิบดีแห่งสาธารณรัฐฮอนดูรัส ​กรุงเตกูซิกัลปา

​​ในโอกาสที่ท่านเข้าดำรงตำแหน่งประธานาธิบดีแห่งสาธารณรัฐฮอนดูรัส ข้าพเจ้าขอส่งคำอำนวยพร และความปรารถนาดีด้วยใจจริง เพื่อความสำเร็จและความสุขสวัสดี ของท่านประธานาธิบดี ทั้งเพื่อความร่มเย็นเป็นสุข และความเจริญรุ่งเรืองของประเทศ และประชาชนชาวฮอนดูรัสข้าพเจ้าเชื่อมั่นว่า ด้วยพื้นฐานอันมั่นคงของความเข้าใจอันดี และมิตรไมตรีที่มีต่อกัน ประเทศไทย และสาธารณรัฐฮอนดูรัส จะสามารถพัฒนาและสร้างเสริมความสัมพันธ์ฉันมิตร และความร่วมมือของทั้งสองฝ่ายให้กระชับแน่นแฟ้น และเพิ่มพูนยิ่งขึ้นไป ในภายภาคหน้า"(พระปรมาภิไธย) มหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว

Related News