พระราชสำนัก

เจ้าฟ้าสิริวัณณวรีฯ พระราชทานพระวโรกาสให้ เอกอัครราชทูตสาธารณรัฐออสเตรีย ประจำประเทศไทย เฝ้า

โดย pattraporn_a

25 ม.ค. 2565

98 views

สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าสิริวัณณวรี นารีรัตนราชกัญญา พระราชทานพระวโรกาสให้ เอกอัครราชทูตสาธารณรัฐออสเตรีย ประจำประเทศไทย เฝ้า


วันนี้ เวลา 15.29 น. สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าสิริวัณณวรี นารีรัตนราชกัญญา เสด็จออก ณ วังศุโขทัย พระราชทานพระวโรกาสให้ นางอีวา แฮเกอร์ เอกอัครราชทูตสาธารณรัฐออสเตรียประจำประเทศไทย เฝ้ากราบทูลลา ในโอกาสที่จะพ้นจากหน้าที่


โอกาสนี้ ได้พระราชทานของที่ระลึกแก่ เอกอัครราชทูตสาธารณรัฐออสเตรีย ประจำประเทศไทยด้วย

Related News