พระราชสำนัก

สถาบันวิจัยจุฬาภรณ์ มอบสิ่งของพระราชทาน แก่ผู้ได้รับผลกระทบจากโรคระบาดในสุกร จังหวัดกำแพงเพชร

โดย pattraporn_a

24 ม.ค. 2565

20 views

สถาบันวิจัยจุฬาภรณ์ มอบสิ่งของพระราชทาน แก่เกษตรกร และผู้ประกอบการ ที่ได้รับผลกระทบจากโรคระบาดในสุกร ที่จังหวัดกำแพงเพชร


วันนี้ที่หอประชุม ที่ว่าการอำเภอคลองลาน จังหวัดกำแพงเพชร สมเด็จเจ้าฟ้าฯ กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี โปรดให้ พลอากาศตรีนายแพทย์สันติ ศรีเสริมโภค รองเลขาธิการราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ เชิญสิ่งของพระราชทาน อาทิ เครื่องอุปโภคบริโภค ถุงมือ น้ำยาฆ่าเชื้อ ปูนขาว จำนวน 250 ชุด ไปมอบแก่เกษตรกร และผู้ประกอบการ ที่ได้รับผลกระทบ ที่จังหวัดกำแพงเพชร โดยมี นายเชาวลิตร แสงอุทัย ผู้ว่าราชการจังหวัดกำแพงเพชร เป็นผู้รับมอบ เพื่อนำไปช่วยเหลือ บรรเทาความเดือดร้อนในเบื้องต้น แก่เกษตรกร และผู้ประกอบการที่ได้รับผลกระทบ โดยจังหวัดกำแพงเพชร มีเกษตรกรผู้เลี้ยงสุกร จำนวน 3,963 ราย มีสุกรกว่า 320,000 ตัว ในช่วงเดือนมิถุนายน ถึงธันวาคม 2564 พบการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัส (พีอาร์อาร์เอส) หรือโรคเกี่ยวกับระบบสืบพันธุ์ และระบบทางเดินหายใจสุกรใน 9 อำเภอ เกษตรกรได้รับผลกระทบ 225 ราย สุกรตาย 3,748 ตัว แต่ยังไม่มีรายงานว่า พบโรคอหิวาต์แอฟริกาในสุกร ซึ่งสำนักงานปศุสัตว์ จังหวัดกำแพงเพชร มีการเฝ้าระวังอย่างเข้มงวด

Related News