พระราชสำนัก

เจ้าฟ้าสิริวัณณวรีฯ ทรงเป็นประธานการประชุมเสวนาวิชาการ การส่งเสริมและพัฒนาภาพลักษณ์ผ้าไทยสู่สากล

โดย pattraporn_a

20 ม.ค. 2565

35 views

สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าสิริวัณณวรี นารีรัตนราชกัญญา ทรงเป็นประธานการประชุมเสวนาวิชาการ การส่งเสริมและพัฒนาภาพลักษณ์ผ้าไทยสู่สากล ประจำปี 2564


วันนี้ เวลา 14 นาฬิกา 24 นาที สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าสิริวัณณวรี นารีรัตนราชกัญญา เสด็จไปยังสุราลัย ฮอลล์ ชั้น 7 ศูนย์การค้าไอคอนสยาม ทรงเป็นประธานการประชุมเสวนาวิชาการ "การส่งเสริมและพัฒนาภาพลักษณ์ผ้าไทยสู่สากล" ประจำปี 2564 ซึ่งกรมส่งเสริมวัฒนธรรม กระทรวงวัฒนธรรม ร่วมกับศูนย์บริการวิชาการมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒจัดขึ้น เพื่อเผยแพร่ และถ่ายทอดองค์ความรู้ด้านผ้าไทย และการออกแบบเครื่องแต่งกายด้วยผ้าไทย ให้มีความทันสมัย สร้างรายได้ต่อยอดให้แก่ชุมชน กลุ่มทอผ้า และผู้ประกอบการ ทั้งเป็นการเสริมสร้างภาพลักษณ์ที่มีความทันสมัย แก่วงการผ้าไทย


ในการนี้ ทอดพระเนตรนิทรรศการ "แนวโน้มและทิศทางผ้าไทยและการออกแบบเครื่องแต่งกายด้วยผ้าไทย" แบ่งการจัดแสดงเป็น 3 ส่วน ส่วนที่ 1 นำเสนอแฟชั่นเสื้อผ้า 12 แบรนด์ไทย ที่ออกแบบโดยดีไซเนอร์ระดับประเทศ ซึ่งนำผ้าทอมือจากชุมชนต่างๆ ที่พัฒนาขึ้นตามหนังสือ มาตัดเย็บเป็นชุดภายใต้กลุ่มโทนสี อาทิ SIRIVANNAVARI BANGKOK กับกลุ่มโทนสีคราม นำเสนอแฟชั่นในมุมมอง INDIGO : THE HEAT OF COLOUR SHADES โดย "คราม" ถือเป็นโทนสีแห่งใจกลาง เป็นหัวใจสำคัญ ในการสร้างสรรค์เฉดสีใหม่ๆ ของเทรนด์ผ้าไทยในฤดูกาล Autumn/Winter 2022-2023, THEATRE และ KLOSET  กับกลุ่มโทนสีม่วงแดงไล่ไปถึงชมพู ให้ความรู้สึกแห่งเสน่ห์ และความปรารถนา เปรียบเสมือนคนที่สั่งสมประสบการณ์ ดังผลไม้สุก หรือสีของไวน์แดงชั้้นดี ที่ผ่านการบ่มอย่างพิถีพิถัน


ส่วนที่ 2 จัดแสดงแฟชั่นรองเท้า กระเป๋า และเครื่องประดับคอลเลกชั่นใหม่ ทั้งแบรนด์ไทย และต่างประเทศ ที่ออกแบบอย่างมีสไตล์ โดยอิงเฉดสีสอดคล้องกับหนังสือเล่มล่าสุด ส่วนที่ 3 จัดแสดงผ้าทอมือและย้อมสีธรรมชาติ จากชุมชนต่างๆ รวม 30 ชิ้น ซึ่งได้แรงบันดาลใจ จากวินเทอร์คอลเลกชั่น ของหนังสือเล่มล่าสุด จำแนกตามวัสดุ เส้นใย และความหนาของเนื้อผ้า โดยจะจัดแสดงระหว่างวันที่ 21- 23 มกราคม 2565


ในการนี้ พระราชทานหนังสือแนวโน้มและทิศทางผ้าไทย เล่มที่ 2 แก่คณะผู้บริหารและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ซึ่งสมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าสิริวัณณวรี นารีรัตนราชกัญญา มีพระดำริให้จัดทำขึ้น โดยทรงเป็นบรรณาธิการบริหาร ที่รวบรวมข้อมูล ตั้งแต่ประเภทเนื้อผ้า การเลือกสี การออกแบบลวดลาย รวมถึง เทรนด์ และแนวโน้มความเป็นไปในอนาคต ของอุตสาหกรรมแฟชั่น เพื่อให้ผู้ประกอบการ สามารถนำข้อมูลไปประยุกต์ ใช้กับงานผ้าไทยได้อย่างมีทิศทาง โดยจะนำไปมอบแก่นักเรียน นักศึกษา อาจารย์ ผู้ประกอบการ ช่างทอผ้า และผู้ที่อยากเป็นนักออกแบบในทุกสาขา ใช้เป็นแนวทางและร่วมกันสืบสานภูมิปัญญาไทยอันทรงคุณค่า

โอกาสนี้ ทรงร่วมเสวนาเกี่ยวกับหนังสือแนวโน้มและทิศทางผ้าไทย เล่มที่ 2 ที่นำเสนอกลุ่มโทนสี ใน 6 ทิศทางหลัก เพื่อนำมาใช้เป็นแนวทาง ในการผลิตและพัฒนาผ้าไทยในตลาดยุคปัจจุบัน

Related News