พระราชสำนัก

องคมนตรี เชิญถุงพระราชทานไปมอบแก่ ปปช.-จนท. โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ ใน จ.เชียงใหม่-แม่ฮ่องสอน

โดย panwilai_c

19 ม.ค. 2565

29 views

องคมนตรี เชิญถุงพระราชทานไปมอบแก่ราษฎร และเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงาน พร้อมติดตามโครงการสถานีพัฒนาการเกษตรที่สูงตามพระราชดำริ ในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่ และจังหวัดแม่ฮ่องสอนวันนี้ ที่ฐานปฏิบัติการปายสองแง่ อำเภอปาย จังหวัดแม่ฮ่องสอน นายพลากร สุวรรณรัฐ องคมนตรี ประธานอนุกรรมการติดตามและขับเคลื่อน โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริในพื้นที่ภาคเหนือ พร้อมด้วยคณะฯ เชิญถุงพระราชทานจากพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ไปมอบแก่เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานหน่วยงานความมั่นคง ประกอบด้วย หน่วยเฉพาะกิจกรมทหารราบที่ 7 ,กองร้อยทหารราบที่ 723 ,หมวดตำรวจตระเวนชายแดน 3361, กองร้อยตำรวจตระเวนชายแดนที่ 336 เพื่อเป็นขวัญ กำลังใจ ในการปฏิบัติหน้าที่จากนั้น เดินทางไปยังโครงการสถานีพัฒนาการเกษตรที่สูง ตามพระราชดำริ บ้านเสาแดง อำเภอกัลยาณิวัฒนา จังหวัดเชียงใหม่ เชิญถุงพระราชทาน จำนวน 237 ชุด ไปมอบแก่ราษฎร และผู้ปฏิบัติงาน ในโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ พร้อมเสื้อกันหนาว ไปมอบแก่เด็กในพื้นที่โครงการสถานีพัฒนาการเกษตรที่สูงตามพระราชดำริ บ้านเสาแดง และโครงการฟาร์มตัวอย่างตามพระราชดำริ บ้านแม่ตุงติง สร้างความปลื้มปีติให้แก่ราษฎร และผู้ปฏิบัติงาน ที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงห่วงใยทุกข์สุขของพสกนิกรทั่วทุกพื้นที่เสมอมาโอกาสนี้ ได้พบปะราษฎร พร้อมเยี่ยมชมผลผลิต และผลสัมฤทธิ์ของโครงการฯ ที่นำแนวพระราชดำริ ของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ในการพัฒนาคุณภาพชีวิตของราษฎร โดยส่งเสริมให้ราษฎรเรียนรู้การทำการเกษตร อย่างถูกวิธีในพื้นที่จำกัด แต่ให้ผลผลิตเพิ่มขึ้นเพียงพอต่อการเลี้ยงครอบครัว เพื่อหยุดยั้งการบุกรุก แผ้วถางป่าขยายพื้นที่ทำกิน และสร้างชุมชนให้มั่นคงปลอดยาเสพติด

ปัจจุบัน สามารถฟื้นฟูสภาพป่าจำนวน 3 พัน 680 ไร่ ให้กลับมาสมบูรณ์ดังเดิม และยังเป็นแหล่งกำเนิดต้นน้ำลำธาร ทั้งนี้ ราษฎรสามารถนำความรู้ไปใช้ประกอบอาชีพ มีรายได้จากการทำการเกษตร และการจ้างงานจากโครงการฯ ส่งผลให้มีคุณภาพชีวิต ความเป็นอยู่ดีขึ้น บุตรหลาน มีโอกาสเข้ารับการศึกษา เกิดความมั่นคงในการดำรงชีวิต

Related News