พระราชสำนัก

ทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนฯ ทรงเปิดชมรมทูบีนัมเบอร์วัน จ.สิงห์บุรี

โดย pattraporn_a

14 ธ.ค. 2564

40 views

ทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี ทรงติดตามผลการดำเนินงาน โครงการทูบีนัมเบอร์วันของจังหวัดสิงห์บุรี พร้อมทั้ง ทรงเปิดชมรมทูบีนัมเบอร์วัน และศูนย์เพื่อนใจทูบีนัมเบอร์วัน ในสถานศึกษา


วานนี้ เวลา 19.50 น. ทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี เสด็จไปยังโรงเรียนอินทร์บุรี อำเภออินทร์บุรี จังหวัดสิงห์บุรี ทรงเปิดชมรมทูบีนัมเบอร์วัน และศูนย์เพื่อนใจทูบีนัมเบอร์วัน ที่น้อมนำหลักการดำเนินงานโครงการทูบีนัมเบอร์วัน มาเป็นแนวทางป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด โดยทั้งชมรมทูบีนัมเบอร์วัน และศูนย์เพื่อนใจทูบีนัมเบอร์วัน จัดตั้งเมื่อปี 2556 มีการรณรงค์ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด ในรูปแบบ "พี่สอนน้อง" "เพื่อนช่วยเพื่อน" "บ้านในโรงเรียน" รวมทั้งมีคณะกรรมการฝ่ายสอดส่องดูแล ส่งผลให้สมาชิกทุกคนได้มีพื้นที่แสดงความสามารถ เกิดความภาคภูมิใจในตนเอง


จังหวัดสิงห์บุรี ดำเนินงานโครงการทูบีนัมเบอร์วันมากว่า 19 ปี มีการขยายเครือข่าย และพัฒนาชมรม ส่งผลให้เด็กและเยาวชน มีค่านิยมที่ถูกต้อง "กล้าคิด กล้าทำ กล้าแสดงออก" อย่างเหมาะสม ปัจจุบัน มีสมาชิกทูบีนัมเบอร์วัน จำนวน 37,611 คน มีชมรมทูบีนัมเบอร์วันในสถานศึกษา ชุมชน สถานประกอบการ สำนักงานคุมประพฤติ สถานพินิจฯ และเรือนจำ รวม 268 ชมรม และศูนย์เพื่อนใจทูบีนัมเบอร์วัน รวม 38 แห่ง โดยชมรมทูบีนัมเบอร์วันของเรือนจำจังหวัดสิงห์บุรี ได้รับเลือกเป็นชมรมรักษามาตรฐานพร้อมเป็นต้นแบบระดับเงินปีที่ 2 รวมทั้งอำเภอบางระจัน และชุมชนบ้านขุนโลก อำเภอท่าช้าง ได้รับคัดเลือกให้เข้าประกวดระดับประเทศ ในการนี้ พระราชทานเงินแก่เลขาธิการมูลนิธิทูบีนัมเบอร์วัน พร้อมกับพระราชทานกำลังใจ และคำแนะนำแก่สมาชิกใครติดยายกมือขึ้น จากสถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัดสิงห์บุรี และสำนักงานคุมประพฤติจังหวัดสิงห์บุรี ทั้งพระราชทานคำปรึกษาแก่สมาชิกทูบีนัมเบอร์วันของจังหวัด และทรงเป็นประธานการแสดงคอนเสิร์ตทูบีนัมเบอร์วันด้วย


Related News