พระราชสำนัก

องคมนตรี ประชุมคกก.อำนวยการโครงการตามพระราชประสงค์ หมู่บ้านสหกรณ์ จ.ประจวบฯ-เพชรบุรี

โดย panwilai_c

23 พ.ย. 2564

49 views

องคมนตรี ประชุมคณะกรรมการอำนวยการโครงการตามพระราชประสงค์ หมู่บ้านสหกรณ์ จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ และจังหวัดเพชรบุรี ครั้งที่ 1/2565


วันนี้ ที่กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ พลอากาศเอก ชลิต พุกผาสุข องคมนตรี เป็นประธานการประชุม คณะกรรมการอำนวยการโครงการตามพระราชประสงค์หมู่บ้านสหกรณ์ ห้วยสัตว์ใหญ่ ป่าเด็ง-ป่าละอู หุบกะพง ดอนขุนห้วย หนองพลับ-ลัดหลวง จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ และจังหวัดเพชรบุรี ครั้งที่ 1/2565 พร้อมด้วยพลอากาศเอก จอม รุ่งสว่าง องคมนตรี และคณะกรรมการ เพื่อติดตามความก้าวหน้า ซึ่งเป็นโครงการที่ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ทรงมีพระราชประสงค์ ในการช่วยเหลือพื้นที่ทำกินของราษฎรที่ยากจน ไม่มีที่ดินเป็นของตนเอง ได้ถือครองที่ดินเพื่ออยู่อาศัย สามารถใช้ประโยชน์ในการทำกินตกทอดถึงลูกหลาน


ประกอบด้วย 4 โครงการ ได้แก่ โครงการหมู่บ้านสหกรณ์ห้วยสัตว์ใหญ่ ป่าเด็ง – ป่าละอู จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ และจังหวัดเพชรบุรี , โครงการจัดพัฒนาที่ดินตามพระราชประสงค์หุบกะพง อำเภอชะอำ จังหวัดเพชรบุรี , โครงการจัดสรรที่ดินตามพระราชประสงค์ดอนขุนห้วย ตำบลดอนขุนห้วย อำเภอชะอำ และตำบลท่าคอย อำเภอท่ายาง จังหวัดเพชรบุรี และโครงการจัดพัฒนาที่ดินตามพระราชประสงค์หนองพลับ - กลัดหลวง จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ และจังหวัดเพชรบุรี


โดยพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงมีพระราชปณิธานในการสืบสานรักษาต่อยอด โครงการดังกล่าว เพื่อบริหารจัดการใช้ประโยชน์จากที่ดิน และส่งเสริมอาชีพการเกษตร ในรูปแบบหมู่บ้านสหกรณ์การเกษตรแก่ประชากร

Related News