พระราชสำนัก

ทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนฯ ทรงเปิดชมรมทูบีนัมเบอร์วัน จ.อ่างทอง

โดย panwilai_c

18 พ.ย. 2564

47 views

ทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี ทรงเปิดชมรมทูบีนัมเบอร์วัน และศูนย์เพื่อนใจทูบีนัมเบอร์วัน พร้อมทรงติดตามผลการดำเนินงาน โครงการทูบีนัมเบอร์วัน ที่จังหวัดอ่างทอง


วานนี้ เวลา 20.25 น. ทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี เสด็จไปทรงเปิดชมรมทูบีนัมเบอร์วัน และศูนย์เพื่อนใจทูบีนัมเบอร์วัน ณ โรงเรียนโพธิ์ทอง "จินดามณี" อำเภอโพธิ์ทอง จังหวัดอ่างทอง ที่น้อมนำหลักการดำเนินโครงการ ทูบีนัมเบอร์วัน มาเป็นแนวทางป้องกัน และแก้ปัญหายาเสพติด โดยมีผลการดำเนินงานดีเด่นในจังหวัด มีกิจกรรมเด่น เช่น จัดอบรมพัฒนาศักยภาพของสมาชิก กิจกรรมดนตรีต้านยาเสพติด กีฬา และการสร้างสรรค์ผลงานศิลปะ ที่ส่งตัวแทนเข้าร่วมค่ายพัฒนาสมาชิกทูบีนัมเบอร์วัน สู่ความเป็นหนึ่ง


จากนั้น ทรงติดตามผลการดำเนินโครงการทูบีนัมเบอร์วัน ของจังหวัดอ่างทอง จากดำเนินการมากว่า 19 ปี ส่งผลให้เด็ก และเยาวชน เป็นคนรุ่นใหม่ที่มีความเชื่อมั่น เกิดค่านิยมที่ถูกต้อง และเป็นจังหวัดรักษามาตรฐานพร้อมเป็นต้นแบบ ระดับเงินปีที่ 1 ในปี 2561 สมาชิกได้รับคัดเลือก เป็นเยาวชนต้นแบบเก่งและดี ทูบีนัมเบอร์วันไอดอล ระดับประเทศ รุ่นที่ 4 และรุ่นที่ 8 และผู้ว่าราชการจังหวัด ได้รับรางวัลผู้ว่าราชการจังหวัดทูบีนัมเบอร์วัน


โอกาสนี้ พระราชทานเข็มที่ระลึกแก่ ผู้ถวายเงินสนับสนุน การดำเนินงานโครงการทูบีนัมเบอร์วัน และพระราชทานเงินแก่ เลขาธิการมูลนิธิทูบีนัมเบอร์วัน พร้อมกับพระราชทานคำปรึกษาแก่สมาชิก "ใครติดยายกมือขึ้น" จากสถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชน จังหวัดอ่างทอง รวมทั้งพระราชทานคำปรึกษา แก่สมาชิกทูบีนัมเบอร์วันของจังหวัดอ่างทอง ที่มีสมาชิกฯ จำนวน 54,368 คน มีอำเภอทูบีนัมเบอร์วันครบทุกอำเภอ และมีชมรมทูบีนัมเบอร์วันในสถานศึกษา 179 แห่ง ชุมชน 299 แห่ง สถานประกอบการ 14 แห่ง สถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชน 1 แห่ง เรือนจำ 1 แห่ง และสำนักงานคุมประพฤติ 1 แห่ง ในการนี้ ทรงเป็นประธานในการแสดงคอนเสิร์ตทูบีนัมเบอร์วันด้วย

Related News