พระราชสำนัก

ในหลวง โปรดให้ผู้แทนพระองค์ ไปเปิดงานวิศวกรรมแห่งชาติ ประจำปี 2564

โดย panwilai_c

16 พ.ย. 2564

21 views

ผู้แทนพระองค์ เปิดงานวิศวกรรมแห่งชาติ ประจำปี 2564


วันนี้ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ พลเอก บัณฑิตย์ มลายอริศูนย์ เป็นผู้แทนพระองค์ ไปเปิดงานวิศวกรรมแห่งชาติ ประจำปี 2564 ซึ่งวิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ (วสท.) ได้รับความร่วมมือ จากองค์กรภาครัฐ รัฐวิสาหกิจ และภาคเอกชน จัดขึ้น ณ โรงแรมพูลแมน คิง เพาเวอร์ เขตราชเทวี ภายใต้หัวข้อ "Smart Engineering and Innovation for society" ระหว่างวันที่ 16 - 18 พฤศจิกายน 2564


โดยครั้งนี้จัดขึ้นผ่านระบบออนไลน์ ตามแนววิถีชีวิตใหม่แบบ New Normal เพื่อเป็นเวทีสรรสร้างประโยชน์แก่วิศวกร และผู้เกี่ยวข้องกับงานวิศวกรรมทุกสาขา นำความรู้ไปใช้พัฒนาศักยภาพของประเทศ ด้วยการสร้างงานวิศวกรรมของชาติให้เข้มแข็ง ผ่านการอบรม และสัมนา อาทิ การนำเทคโนโลยี และนวัตกรรมใหม่ แก้ปัญหาด้านสุขภาพ ในสถานพยาบาลในยุคโควิด-19

Related News