พระราชสำนัก

ผู้แทนพระองค์ ไปในการบำเพ็ญพระกุศล ถวายผ้าพระกฐิน ณ วัดเจดีย์

โดย pattraporn_a

7 พ.ย. 2564

39 views

พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลี กรมหมื่นสุทธนารีนาถ โปรดให้ผู้แทนพระองค์ ไปในการบำเพ็ญพระกุศล ถวายผ้าพระกฐิน ณ วัดเจดีย์ จังหวัดชัยภูมิ


วันนี้ เวลา 14 นาฬิกา 4 นาที พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลี กรมหมื่นสุทธนารีนาถ โปรดให้ หม่อมหลวงสราลี กิติยากร เป็นผู้แทนพระองค์ ไปในการบำเพ็ญพระกุศล ถวายผ้าพระกฐิน ประจำปี 2564 ณ วัดเจดีย์ อำเภอคอนสาร จังหวัดชัยภูมิ


วัดเจดีย์ เดิมชื่อวัดธาตุ หรือวัดโพธิ์ เดิมเป็นวัดร้างเก่าแก่ ราวปี 2337 พระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราช ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดเกล้ากระหม่อมให้ หลวงวิชิตสงคราม เจ้าเมืองคนแรกของอำเภอคอนสาร ไปจัดหาสีผึ้ง ดินประสิว และงาช้าง กระทั่งพบวัดเก่าแก่ ภายในมีพระพุทธรูปองค์ใหญ่ประดิษฐาน และมีเจดีย์ย่อมุมไม้สิบสอง ศิลปะแบบสมัยอยุธยา จึงได้บูรณปฏิสังขรณ์


พระพุทธรูปองค์ใหญ่ที่พบ ปัจจุบันชื่อว่า พระพุทธชัยสารมุนี เป็นพระประธาน ประดิษฐานภายในอุโบสถ เนื้อศิลาแลง ปางมารวิชัย คล้ายศิลปะแบบขอม อายุกว่า 700 ปี คาดว่าสร้างตั้งแต่สมัยสุโขทัย ขนาดหน้าตัก 186 เซนติเมตร สูง 2 เมตร 14 เซนติเมตร มีความงดงาม ลักษณะเด่นคือ “พระโอษฐ์สีแดง” ในปี 2479 สำนักงานพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติพิมาย ได้ขึ้นทะเบียนเป็นโบราณวัตถุ นอกจากนี้ยังมีโบราณสถานที่สำคัญ คือ เจดีย์ย่อมุมไม้สิบสอง ชื่อว่า มหาเจดีย์ศรีชัยมุนี


วัดเจดีย์ ได้รับพระราชทานวิสุงคามสีมา เมื่อปี 2525 ซึ่งได้รับการพัฒนามาอย่างต่อเนื่อง ได้รับรางวัล “หมู่บ้านรักษาศีล 5 ต้นแบบ” และรางวัล “ชุมชนคุณธรรมต้นแบบ” ประจำจังหวัดชัยภูมิ ปัจจุบันพระครูนันทเจติยาภิรักษ์ (พระอาจารย์โต อภินันโท) เป็นเจ้าอาวาส

Related News