พระราชสำนัก

ผู้แทนพระองค์ บำเพ็ญพระกุศล ถวายผ้าพระกฐิน ณ วัดหนองน้ำขุ่น จังหวัดระยอง

โดย kodchaporn_j

5 พ.ย. 2564

25 views

หม่อมหลวง สราลี กิติยากร เป็นผู้แทนพระองค์ไปในการบำเพ็ญพระกุศล ถวายผ้าพระกฐิน ณ วัดหนองน้ำขุ่น จังหวัดระยอง


วันนี้เวลา 14.40 น. พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลี กรมหมื่นสุทธนารีนาถ โปรดให้ หม่อมหลวง สราลี กิติยากร เป็นผู้แทนพระองค์ ไปในการบำเพ็ญพระกุศล ถวายผ้าพระกฐิน ณ วัดหนองน้ำขุ่น อำเภอแกลง จังหวัดระยอง


วัดหนองน้ำขุ่น สร้างขึ้น ด้วยแรงศรัทธาของประชาชนในชุมชนบ้านหนองน้ำขุ่น และใกล้เคียง ที่เดิมต้องไปประกอบศาสนกิจ ที่วัดวังหว้า ซึ่งอยู่ห่างจากบ้านหนองน้ำขุ่น 4 กิโลเมตร ได้รับพระราชทานวิสุงคามสีมา เมื่อปี 2531


ในปี 2533 พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลี กรมหมื่นสุทธนารีนาถ เสด็จไปทอดกฐินสามัคคี เพื่อนำปัจจัยเป็นทุนเริ่มต้นก่อสร้างวิหารวัด ลักษณะจตุรมุข เพื่อประดิษฐาน พระพุทธโสมาภรณ์บวรคุณ พระพุทธรูปประจำพระองค์ปางมารวิชัย ขนาดหน้าตักกว้าง 59 นิ้ว และทรงรับวัดหนองน้ำขุ่น ไว้ในพระอุปถัมภ์ ซึ่งมีพระดำริพัฒนาวัดให้เจริญรุ่งเรือง


พร้อมทรงโปรดให้ พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าสิริภาจุฑาภรณ์ ดำเนินการก่อสร้างเทวาลัย เพื่อประดิษฐานพระแม่ธรณีบีบมวยผม พร้อมปรับปรุงภูมิทัศน์ รวมทั้งวาดภาพจิตรกรรมฝาผนังในวิหาร เพื่อถวายเป็นพุทธบูชา สนองพระคุณแด่บุพการี


ปัจจุบันพระมหาสุรชัย วราสโภ เจ้าคณะตำบลวังหว้า เป็นเจ้าอาวาส มีพระสงฆ์จำพรรษา 13 รูป

Related News