พระราชสำนัก

องคมนตรี เป็นประธานในพิธีเปิด และเป็นวิทยากรกิตติมศักดิ์ในการอบรมเชิงปฏิบัติการ

โดย passamon_a

8 เม.ย. 2564

5 views

องคมนตรี เป็นประธานในพิธีเปิด และเป็นวิทยากรกิตติมศักดิ์ในการอบรมเชิงปฏิบัติการ


วันนี้ พลเอกดาว์พงษ์ รัตนสุวรรณ องคมนตรี ในฐานะประธานมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม ในพระบรมราชูปถัมภ์ เป็นประธานในพิธีเปิด และเป็นวิทยากรกิตติมศักดิ์ในการอบรมเชิงปฏิบัติการ การบ่มเพาะคุณธรรมและส่งเสริมการเรียนรู้ประวัติศาสตร์ ในการจัดการเรียนการสอนของครูต้นทางทุกกลุ่มสาระวิชาด้วยการจัดการศึกษาทางไกล ณ โรงเรียนวังไกลกังวล อำเภอหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์


ทั้งนี้ การศึกษาทางไกลได้เข้ามามีบทบาท ในการจัดการเรียนการสอนมากขึ้นทุกขณะ นับตั้งแต่สถานการณ์การแพร่ระบาดของติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ของประเทศไทย และทั่วโลก ทำให้มูลนิธิการศึกษาทางไกล ในพระบรมราชูปถัมภ์ ตระหนักถึงมิติของการบ่มเพาะคุณธรรมจริยธรรม และคุณค่าของประวัติศาสตร์ เพื่อความเข้าใจภาวะปัจจุบัน ซึ่งถือเป็น soft skill ที่จำเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องเคียงคู่กับ hard skill ในตัวเยาวชน


ในการนี้ จึงได้จัดอบรมเชิงปฏิบัติการโดยใช้กระบวนการคิดเชิงออกแบบ หรือ design thinking เพื่อให้คุณครูต้นทางจากโรงเรียนวังไกลกังวล สามารถสอดแทรกเรื่องคุณธรรมและประวัติศาสตร์ ในทุกกลุ่มสาระวิชาที่สอนในทุกระดับชั้นได้ เพื่อให้นักเรียนปลายทาง ที่รับชมการจัดการเรียนการสอนออกอากาศ ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม ในพระบรมราชูปถัมภ์ จากกว่า 15,000 โรงเรียน ประมาณ 130,000 คนทั่วประเทศ มีความสมบูรณ์ ทั้งทักษะวิชาการ และทักษะชีวิต

Related News