พระราชสำนัก

ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ ประชุมเชิงปฏิบัติการ กิจกรรมเผยแพร่องค์ความรู้ ด้านศิลปะร่วมสมัยสู่ชุมชน

โดย weerawit_c

1 เม.ย. 2564

34 views

ที่ หอศิลป์พิมานทิพย์ อำเภอปากช่อง จังหวัดนครราชสีมา ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ ร่วมกับ สำนักงานศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย และมหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา จัดการประชุมเชิงปฏิบัติการ กิจกรรมเผยแพร่องค์ความรู้ด้านศิลปะร่วมสมัยสู่ชุมชน ภายใต้โครงการเฉลิมพระเกียรติสมเด็จเจ้าฟ้าฯ กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี เนื่องในโอกาสถวายพระสมัญญา "สิริศิลปิน" เพื่อน้อมรำลึกถึงพระกรุณาธิคุณ ที่ทรงมีต่อวงการศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย


และเผยแพร่พระอัจฉริยภาพ พระปรีชาสามารถ ในการสร้างสรรค์งานศิลปะ โดยจัดกิจกรรมเผยแพร่องค์ความรู้ด้านศิลปะร่วมสมัยสู่ชุมชน ตลอดจนส่งเสริมการสร้างสรรค์ผลงาน ที่ได้รับแรงบันดาลใจ จากผลงานศิลปะในสมเด็จเจ้าฟ้าฯ กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี แก่เยาวชนและผู้สนใจ ระหว่างเดือนมีนาคม ถึงเดือนกรกฏาคม 2564 ซึ่งมีการบรรยายให้ความรู้ด้านศิลปะแขนงต่างๆ


รวมถึงแรงบันดาลพระทัย ในการสร้างสรรค์ผลงานศิลปะต่างๆ ขององค์ "สิริศิลปิน" โดยวิทยากรกิตติมศักดิ์ผู้ถวายการสอน ระหว่างที่ทรงศึกษาหลักสูตรปรัชญาดุษฏีบัณฑิต สาขาวิชาทัศนศิลป์ คณะจิตรกรรมประติมากรรม และภาพพิมพ์ มหาวิทยาลัยศิลปากร

Related News