พระราชสำนัก

ในหลวง-พระราชินี ทรงวางพุ่มดอกไม้ถวายราชสักการะ เนื่องในวันพระเจ้าตากสินมหาราช

โดย thichaphat_d

29 ธ.ค. 2565

16 views

วานนี้  (28 ธ.ค.2565)  เวลา 18.37 น. พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี เสด็จฯโดยรถยนต์พระที่นั่งจากพระที่นั่งอัมพรสถาน พระราชวังดุสิต ไปยังพระบรมราชานุสาวรีย์สมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช วงเวียนใหญ่ เขตคลองสาน กรุงเทพฯ ในการถวายราชสักการะพระบรมราชานุสาวรีย์สมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช เนื่องในวันสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช ประจำปี 2565


พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงวางพานพุ่มดอกไม้ของส่วนพระองค์ สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี ทรงวางพุ่มดอกไม้ของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง และของส่วนพระองค์ จากนั้นพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงจุดธูปเทียนเครื่องราชสักการะถวายบังคมพระบรมรูปสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราชทรงกราบ สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี ทรงจุดธูปเทียนเครื่องราชสักการะถวายบังคมพระบรมรูปสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช ทรงกราบ


จากนั้น เสด็จออกจากลานพระบรมราชานุสาวรีย์ฯ ไปยังรถยนต์พระที่นั่ง เสด็จฯ ไปยังศาลาดุสิดาลัย สวนจิตรลดา การนี้ พระราชทานพระบรมราชวโรกาสให้คณะกรรมการมูลนิธิทุนการศึกษาพระราชทานสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร, คณะอนุกรรมการขับเคลื่อนงานมูลนิธิทุนการศึกษา พระราชทานฯ และผู้ว่าราชการจังหวัดทุกจังหวัด นำนักเรียนทุนพระราชทาน ฯ รุ่นที่ 14 ปีการศึกษา 2565 จำนวน 152 คน เฝ้าฯ รับพระราชทานทุน, นักเรียนทุนพระราชทานดีเด่น รุ่นที่ 11 จำนวน 10 คน และครูดีเด่น ประจำปี 2565 จำนวน 8 คน เฝ้าฯ รับพระราชทานโล่เชิดชูเกียรติกับนักเรียนทุนพระราชทานฯ รุ่นที่ 5-7 ซึ่งสำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี ปีการศึกษา 2564 จำนวน 96 คน และนักเรียนทุนเฉลิมพระเกียรติ ในโอกาสพระราชพิธีบรมราชาภิเษก ประจำปี 2565 จำนวน 10 คน เฝ้าฯกราบพระบาทสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ ในโอกาสนี้ คณะครูผู้ดูแลนักเรียนทุนพระราชทาน ฯ รุ่นที่ 14 ร่วมเฝ้า ฯด้วย