เล่าเรื่องไทยๆ กับ สายสวรรค์ ขยันยิ่ง

รายการข่าวอื่นๆ

เล่าเรื่องไทยๆ กับ สายสวรรค์ ขยันยิ่ง

สัมผัสมนต์เสน่ห์ของความเป็นไทย เผยทุกมุมมองความรู้เกี่ยวกับประวัติศาสตร์ ศิลปวัฒนธรรม ภาษา ขนบธรรมเนียม ประเพณี และเกร็ดความรู้เรื่องไทย ๆ อย่างเพลิดเพลิน ซึ่งจะทำให้ผู้ชมได้รับทั้งความรู้ เข้าใจเบื้องต้นในเรื่องต่างๆเพื่อเสริมสร้างความรัก และความภูมิใจในความเป็นไทย

เพลย์ลิสต์

1234...17