กรมอุทยานฯสั่งขับไล่-รื้อถอนบ้าน 5 พรานป่า ออกจากเขตอุทยานฯเขาแหลม ภายใน 30 วัน

สังคม

กรมอุทยานฯสั่งขับไล่-รื้อถอนบ้าน 5 พรานป่า ออกจากเขตอุทยานฯเขาแหลม ภายใน 30 วัน

โดย panisa_p

18 ม.ค. 2565

428 views

วันที่ 18 มกราคม 2565 นายนิพนธ์ จำนงสิริศักดิ์ ผู้อำนวยการสำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 3 (บ้านโป่ง) กล่าวว่า จากกรณี มีกลุ่มพรานป่า เข้าไปล่าและชำแหละเสือโคร่งในเขตอุทยานแห่งชาติทองผาภูมิ กระทั่งถูกจับกุมและดำเนินคดี โดยผู้ต้องหาทั้ง 5 คน ประกอบไปด้วย

1.นายรัชชานนท์ เจริญทรัพย์ อายุ 30 ปี

2. นายศุภชัยเจริญทรัพย์ อายุ 34 ปี

3.นายจอแห่ง ธนารักษ์ อายุ 38 ปี

4.นายกูกือ ยินดี อายุ 37 ปี

5.นายโซว อายุ 66 ปี


ซึ่งผู้ต้องหาทั้ง 5 คน ได้ถูกดำเนินคดี ในข้อหาล่าสัตว์ป่าคุ้มครอง เสือโคร่ง ที่ใกล้สูญพันธุ์ ในเขตอุทยานแห่งชาติทองผาภูมิโดยไม่ได้รับอนุญาตรวมทั้งข้อหาอื่นๆรวม 11 ข้อหา ซึ่งเมื่อคณะเจ้าหน้าที่ได้เข้าตรวจค้นบ้านพักอาศัยของผู้ต้องหา 5 คน พบว่าตั้งอยู่ในเขตอุทยานแห่งชาติเขาแหลม หมู่ที่ 4 ตำบลปิล็อก อำเภอทองผาภูมิ จังหวัดกาญจนบุรี ซึ่งผู้ต้องหาทั้ง 5 คน เครือญาติ และบริวาร ได้รับการผ่อนปรน ให้อยู่อาศัยในเขตอุทยานแห่งชาติเขาแหลม ตามมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 30 มิถุนายน 2541 แต่มติคณะรัฐมนตรี ดังกล่าว ได้บัญญัติไว้ว่า ถ้าบุคคลที่ได้รับการผ่อนปรนมีการกระทำการใดๆ อันเป็นการบุกรุกพื้นที่ป่าใหม่ หรือขยายพื้นที่อยู่อาศัย ที่ทำกินเพิ่มเติม หรือเป็นการทำลาย หรือกระทบกระเทือนต่อการรักษาป่า หรือสิ่งแวดล้อม
ให้ดำเนินการ ตามกฎหมายโดยเฉียบขาด และเพื่อป้องกัน มิให้มีการยึดถือครอบครองพื้นที่ ให้ผู้มีอำนาจหน้าที่ สั่งให้ผู้กระทำความผิด ออกจากพื้นที่ ทำลาย รื้อถอน และหรือ ดำเนินการอื่นๆ ตามกฎหมายกำหนด
ดังนั้น การที่ผู้ต้องหาทั้ง 5 คน ได้กระทำการล่าเสือโคร่งที่เป็นสัตว์ป่าคุ้มครอง ใกล้สูญพันธุ์ หรือกระทำการ ผิดกฎหมายข้อหาอื่น ๆในเขตอุทยานแห่งชาติทองผาภูมิ ส่วนเครือญาติและบริวาร ที่อาศัยอยู่ในบ้านหรือโรงรือนดังกล่าว รู้ หรือ ควรรู้ ในเรื่องดังกล่าว กลับไม่ห้ามปราม การกระทำในลักษณะดังกล่าว เป็นการกระทำที่กระทบกระเทือนต่อการรักษาป่าและสิ่งแวดล้อมจึงเป็นการฝ่าฝืนหรือผิดเงื่อนไข ตามมติ คณะรัฐมนตรี 30 มิ.ย. 2541ด้านป้องกัน เพราะฉะนั้น ผู้ต้องหาทั้ง 5 คน เครือญาติ และบริวาร ที่อยู่ในบ้านหรือโรงเรือนทั้ง 4 หลัง ดังกล่าว จึงต้องออกจากในเขตอุทยานแห่งชาติเขาแหลม และต้องทำลาย รื้อถอน บ้านหรือ โรงเรือน ทั้ง 4 หลัง ดังกล่าว ไปให้พ้นจากเขตอุทยานแห่งชาติเขาแหลม

นายกมลาศ อิสอาด หัวหน้าอุทยานแห่งชาติเขาแหลม จึงได้นำกำลังเจ้าหน้าที่พิทักษ์ป่า รวม 30 นาย ไปติดประกาศคำสั่ง ให้ผู้ต้องหาทั้ง 5 คน เครือญาติ และบริวาร ที่อยู่ในบ้านทั้ง 4 หลัง ต้องออกไปให้พ้นจากเขตอุทยานแห่งชาติเขาแหลมและต้องรื้อถอนบ้านไปให้พ้นในเขตอุทยานแห่งชาติเขาแหลม ภายใน 30 วัน นับแต่วันนี้ มิฉะนั้นจะต้องถูกดำเนินคดีตามพรบ. อุทยานแห่งชาติ พ. ศ. 2562 มาตรา19(1) ฐาน ยึดถือครอบครอง ที่ดินภายในเขตอุทยานแห่งชาติโดยมิได้รับอนุญาต ต้องระวางโทษจำคุกตั้งแต่ 4 ปีถึง 20 ปี หรือปรับตั้งแต่ 4 แสน ถึง 2 ล้านบาท หรือทั้งจำทั้งปรับ

คุณอาจสนใจ

Related News