ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ มอบหมวกแก่นักศึกษาหลักสูตร พยาบาลศาสตรบัณฑิต

พระราชสำนัก

ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ มอบหมวกแก่นักศึกษาหลักสูตร พยาบาลศาสตรบัณฑิต

โดย panwilai_c

13 ม.ค. 2565

54 views

ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ สนองพระปณิธานสมเด็จเจ้าฟ้าฯ กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี ในการผลิตพยาบาล เพื่อเป็นบุคลากรที่ดูแลสุขภาพให้กับประชาชนวันนี้ที่คณะพยาบาลศาสตร์ ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ ศาสตราจารย์ นายแพทย์นิธิ มหานนท์ เลขาธิการราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ เป็นประธานในพิธีมอบหมวก และประดับเข็มสัญลักษณ์ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ แก่นักศึกษาหลักสูตร พยาบาลศาสตรบัณฑิต รุ่นที่ 3 จำนวน 62 คน และนักศึกษาหลักสูตร พยาบาลศาสตรบัณฑิต สำหรับผู้สำเร็จการศึกษาปริญญาตรีสาขาอื่น รุ่นที่ 1 จำนวน 92 คน ผ่านระบบออนไลน์ ซึ่งจัดขึ้นภายใต้มาตรการ การป้องกันการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 อย่างเคร่งครัดทั้งนี้เพื่อสืบสานวัฒนธรรมที่งดงาม ของวิชาชีพการพยาบาล และสนองพระปณิธาน สมเด็จเจ้าฟ้าฯ กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี องค์ประธานราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ ที่ทรงมุ่งหวังให้ประชาชนมีสุขภาพดี มีคุณภาพชีวิตที่ได้มาตรฐาน โดยราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ เป็นศูนย์กลางการเรียนการสอน และการวิจัย ที่จะสร้างบัณฑิต และพัฒนาบุคลากรทางสุขภาพ รวมถึงพยาบาล และแพทย์ ที่มีความมุ่งมั่น ในการทำประโยชน์ให้ผู้อื่น ก่อนประโยชน์ของตนเอง อีกทั้งเป็นสถาบัน ที่ให้บริการทางสุขภาพ ด้วยมาตรฐานสากลแก่ประชาชน อย่างไม่หวังผลกำไร โดยเฉพาะผู้ที่ยากไร้และด้อยโอกาส เพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตของคนไทยทั้งประเทศ

แท็กที่เกี่ยวข้อง