เปิดข้อเสนอชุมนุมริมน้ำโขง รับมือเขื่อนสานะคาม สทนช.ชี้รายงานผลกระทบที่ลาวส่งมาไม่สมบูรณ์

สังคม

เปิดข้อเสนอชุมนุมริมน้ำโขง รับมือเขื่อนสานะคาม สทนช.ชี้รายงานผลกระทบที่ลาวส่งมาไม่สมบูรณ์

โดย panwilai_c

18 ธ.ค. 2564

86 views

ข่าว 3 มิติ ยังติดตามกรณีเวทีเสวนาเพื่อให้ข้อมูลและความคืบหน้ากรณีเขื่อนสานะคามของประเทศลาว ที่อยู่ห่างจากพรมแดนไทยไม่ถึง 2 กิโลเมตร ซึ่งภาคประชาชนบางคน เสนอว่าหากไม่อาจคัดค้านการเกิดขึ้นของเขื่อนกั้นน้ำโขง ก็ขอให้ชาติสมาชิกกำหนดมาตรการป้องกัน รับประกันและเยียวยาผลกระทบให้แน่ชัด ขณะที่เลขาธิการสำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติ แสดงจุดยืนฝ่ายไทยแล้วว่า ข้อมูลของทางการลาว ต่อผลกระทบของเขื่อนสานะคาม ยังไม่มากพอที่จะนำเข้าสู่การพิจารณาตัดสินใจได้โค้งน้ำที่เห็นจุดบรรจบระหว่างแม่น้ำเหือง กับแม่น้ำโขง คือเส้นแบ่งเขตแดนไทย-ลาว ด้านอำเภอเชียงคาน จังหวัดเลย และถัดหากล่องเรือทวนน้ำโขงไปตามโคงน้ำและแนวคิดไปอีกประมาณ 1 500 เมตร ก็จะเป็นจุดที่ทางการลาว เตรียมสรางเขื่อนสานะคาม เขื่อนที่แม้จะอยู่ในอาณาเขตของลาวทั้งสองฝั่งโขง แต่ก็อยู่ห่างจากพรมแดนเชียงคานเพียง 1,500 เมตรเขื่อนลาวใกล้ชายแดนไทย กลายเป็นความกังวลใจไม่เฉพาะชาวเชียงคาน แต่หลายจังหวัดตามลุ่มน้ำโขงที่เห็นผลกระทบของแม่น้ำจากเขื่อนต่างๆที่เกิดขึ้นมาก่อนแล้ว ต่างก็แสดงความกังวลเช่นกันตอนนี้เขื่อนสานะคามยังไม่สร้าง แต่กระบวนการแจ้งการปรึกษาหารือล่วงหนาและข้อตกลง หรือ PNPCA ซึ่งเป็นกติกาที่ชาติในสมาชิกลุ่มน้ำโขงต้องแจ้งก่อน ภายใน 6 เดือน ก็ได้เริ่มขึ้นแล้ว และมีกำหนดจะครบ 6 เดือนในวันที่ 19 มกราคมปีหน้าแต่ถึงอย่างนั้นรายงานผลการศึกษา ผลกระทบจากเขื่อนถูกนักวิชาการมองว่า ทังเป้นข้อมูลเก่า ทั้งไม่ครอบคลุมผลกระทบอีกหลายด้าน ขณะที่เลขาธิการ สนทช ระบุว่าจนถึงขณะนี้ผู้จะพัฒนาเขื่อน ยังไม่มีรายงานผลกระทบที่ชัดเจนมากพอที่จะนำไปแจ้งประชาชนได้ ไทยจึงมีจุดยืนให้ศึกษาผลกระทบที่ละเอียดมากกว่านี้เป็นอยู่แม้ว่าผลกระทบจากเขื่อนในแม่น้ำโขงจะปราฏให้เห็นหลายมิติก่อนหน้านี้ แต่ที่เด่ดชัดในระยะ 3 หลังคือกรณีระดับน้ำผันผวน เช่นน้ำท่วมฤดูแล้ง และแห้งฤดูฝน การแห้งตายของพืชในลำน้ำโขง เป็นต้น ซึ่งผลกระทบเหล่านี้ตอกย้ำให้เกิดความกังวลเพิ่มอีก ไม่เพียงเท่านั้น ชาวบานส่วนหนึ่งยังเรียกร้องไปถึงบริษัทก่อสร้าง และสถาบันการเงินของไทย และรัฐบาลไทย ทบทวนอย่างจริงจังต่อกรณีไปร่วมก่อสร้างเขื่อนหลายแห่งในประเทศเพื่อนบ้าน กระทั่งส่งผลกระทบย้อนกลับมาชัดเจน

คุณอาจสนใจ

Related News