องคมนตรี ร่วมประชุมคกก.กลั่นกรอง และขับเคลื่อนการปฏิบัติงานตามนโยบาย ครั้งที่ 3/2565

พระราชสำนัก

องคมนตรี ร่วมประชุมคกก.กลั่นกรอง และขับเคลื่อนการปฏิบัติงานตามนโยบาย ครั้งที่ 3/2565

โดย panwilai_c

8 ธ.ค. 2564

33 views

องคมนตรี ร่วมประชุมคณะกรรมการกลั่นกรอง และขับเคลื่อนการปฏิบัติงานตามนโยบาย ครั้งที่ 3/2565 เพื่อติดตามการดำเนินงาน ของมูลนิธิโครงการหลวง


วันนี้ ที่ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรโครงการหลวงชนกาธิเบศรดำริ ตำบลแม่เหียะ จังหวัดเชียงใหม่ พลเอก กัมปนาท รุดดิษฐ์ องคมนตรี ประธานกรรมการบริหารมูลนิธิโครงการหลวง ร่วมประชุมคณะกรรมการกลั่นกรองและขับเคลื่อนการปฏิบัติงานตามนโยบาย ครั้งที่ 3/2565 โดยมีนายจรัลธาดา กรรณสูต องคมนตรี ประธานกรรมการมูลนิธิโครงการหลวง เป็นประธานการประชุมผ่านระบบการประชุมทางไกล เพื่อติดตามการดำเนินงานของมูลนิธิโครงการหลวง ที่ร่วมมือกับหน่วยงานในการยกระดับคุณภาพชีวิตเกษตรกรบนพื้นที่สูง การพัฒนาอาชีพ การปลูกสร้างเพื่อพลิกฟื้นผืนป่า รวมทั้งการสร้างป่าเศรษฐกิจ ที่จะนำทั้งความอุดมสมบูรณ์ พร้อมการสร้างเศรษฐกิจแก่ชุมชนบนพื้นที่สูง ที่ประชุมยังเห็นชอบ แผนความร่วมมือกับการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย ในการพัฒนาต้นแบบพื้นที่เกษตร ป่าไม้ยั่งยืนในชุมชนอย่างมีส่วนร่วม โดยการผลิตกล้าไม้พันธุ์ดีด้วยวิธีเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อ ขยายพันธุ์ไม้พื้นเมือง พันธุ์พืชเศรษฐกิจ และอื่น ๆ เพื่อสนับสนุนการปลูกป่าในพื้นที่ของโครงการหลวง ภายใต้โครงการปลูกป่าอย่างมีส่วนร่วม ด้วยการบริหารจัดการป่าของชุมชนอย่างยั่งยืน โดยจะเริ่มดำเนินการในปี 2565


นอกจากนี้ ยังส่งเสริมอาชีพการปลูกเห็ดเขตหนาว ที่ถือเป็นอาชีพหลักในหลายพื้นที่ ปัจจุบันมีเกษตรกรผู้ผลิตเห็ดของโครงการหลวง จำนวน 212 ราย และวางแผนจัดตั้งศูนย์ผลิตหัวเชื้อเห็ด เพื่อเป็นแหล่งทดสอบเห็ดสายพันธุ์ใหม่ ถ่ายทอดเทคโนโลยี รวมถึงการผลิตหัวเชื้อแก่เกษตรกร และผู้ที่สนใจ


ในช่วงบ่าย องคมนตรีไปตรวจเยี่ยมร้านจำหน่ายผลิตภัณฑ์โครงการหลวง สาขา Outlet แม่เหียะ ซึ่งอยู่ระหว่างการปรับปรุง โดยจะเปิดจำหน่ายเป็นทางการวันที่ 23 ธันวาคมเป็นต้นไป นอกจากนี้ ยังกำหนดจัดเทศกาล ดี อร่อย โครงการหลวง เพื่อจัดแสดงกิจกรรม และจำหน่ายผลิตภัณฑ์ของชุมชนในพื้นที่โครงการหลวง โครงการพัฒนาพื้นที่สูงแบบโครงการหลวง รวมทั้งผลิตภัณฑ์ของชุมชน และจำหน่ายอาหาร ระหว่างวันที่ 24-29 ธันวาคมนี้ ณ บริเวณสวนไผ่ ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรโครงการหลวงชนกาธิเบศรดำริ

Related News