งาน “เพื่อนพึ่ง (ภาฯ) 2564 พึ่งพา เพื่อก้าวต่อ”

ประชาสัมพันธ์

งาน “เพื่อนพึ่ง (ภาฯ) 2564 พึ่งพา เพื่อก้าวต่อ”

โดย thichaphat_d

6 ธ.ค. 2564

5 views

งาน “เพื่อนพึ่ง (ภาฯ) 2564 พึ่งพา เพื่อก้าวต่อ”

ในรูปแบบผสม ทั้งแบบ Online ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ www.เพื่อนพึ่งภา.com ตั้งแต่วันที่ 3 - 12 ธ.ค. 64


และรูปแบบ On Site / On Ground ระหว่างวันที่ 3 - 7 ธ.ค. 64 ณ สวนสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร


โดยให้งานฯ มีขนาดเล็ก ระยะเวลาสั้น สอดคล้องกับมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) จัดกิจกรรมมุ่งเน้นการช่วยเหลือประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากปัญหาเศรษฐกิจ จากสถานการณ์โควิด-19 และปัญหาอุทกภัยให้สามารถผ่านพ้นวิกฤติไปด้วยกันและก้าวต่อไปอย่างมั่นคง


สำหรับการจัดงานในรูปแบบ Online มีขึ้นระหว่างวันที่ 3 - 12 ธันวาคม 2564 ผ่าน www.เพื่อนพึ่งภา.com มีกิจกรรมที่น่าสนใจ ได้แก่ นิทรรศการน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร การลงนามถวายพระพร สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดี กรมหลวงราชสาริณีสิริพัชร มหาวัชรราชธิดา เนื่องในวันคล้ายวันประสูติ วันที่ 7 ธันวาคม 2564 และนิทรรศการสาระความรู้ต่างๆ 

แท็กที่เกี่ยวข้อง  เพื่อนพึ่ง(ภาฯ)

คุณอาจสนใจ