กรมสมเด็จพระเทพฯ พระราชทานเพลิงศพ รองศาสตราจารย์ แพทย์หญิงคุณอร่าม สุคันธนาค

พระราชสำนัก

กรมสมเด็จพระเทพฯ พระราชทานเพลิงศพ รองศาสตราจารย์ แพทย์หญิงคุณอร่าม สุคันธนาค

โดย pattraporn_a

28 พ.ย. 2564

95 views

สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนิน ไปในการพระราชทานเพลิงศพ รองศาสตราจารย์ แพทย์หญิงคุณอร่าม สุคันธนาค


วันนี้ เวลา 17.27 น. สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนิน ไปยังเมรุวัดธาตุทอง เขตวัฒนา ในการพระราชทานเพลิงศพ รองศาสตราจารย์ แพทย์หญิงคุณอร่าม สุคันธนาค ซึ่งถึงแก่อนิจกรรม เนื่องจากปอดติดเชื้อแบคทีเรีย เมื่อวันที่ 30 กรกฎาคม 2564 สิริอายุ 94 ปี


รองศาสตราจารย์ แพทย์หญิง คุณอร่าม สุคันธนาค เกิด เมื่อวันที่ 17 พฤศจิกายน 2469 เป็นบุตรของร้อยเอกหลวงประไพพิมพการ กับนางประไพ สุคันธนาค สำเร็จการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาตอนต้นที่โรงเรียนราชินี ชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายที่โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา และระดับอุดมศึกษาที่คณะวิทยาศาสตร์(เตรียมแพทย์)จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย แล้วเข้าศึกษาที่คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล จนสำเร็จการศึกษาแพทยศาสตรบัณฑิต และได้รับการบรรจุเป็นข้าราชการพลเรือนในตำแหน่งอาจารย์ สังกัดภาควิชาสูติศาสตร์-นรีเวชศาสตร์ และได้รับโอกาสครั้งสำคัญในชีวิตให้เป็นหนึ่งในคณะแพทย์ผู้ถวายงาน สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ในการถวายพระประสูติกาลพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว , สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี และสมเด็จเจ้าฟ้าฯ กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี และเป็นหนึ่งในคณะแพทย์ผู้ถวายงาน และเฝ้าพระอาการ สมเด็จพระศรีสวรินทิราบรมราชเทวี พระพันวัสสาอัยยิกาเจ้า ก่อนเสด็จสวรรคตในปี 2498


ต่อมาปลายปี 2500 ได้รับทุนไปศึกษาต่อในต่างประเทศ เมื่อกลับมาได้ไปใช้ทุนที่คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัย เชียงใหม่ ก่อนโอนย้ายกลับมาเป็นอาจารย์ที่คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย จนเกษียณอายุราชการ จากนั้น ได้ปฏิบัติหน้าที่เป็นแพทย์ประจำที่ศูนย์บริการสาธารณสุข สำนักอนามัยกรุงเทพมหานครหลายแห่ง ทั้งยังได้ปฏิบัติหน้าที่แพทย์ประจำศูนย์แพทย์พัฒนา จนเกษียณจากการทำงานอีกครั้งเมื่ออายุ 80 ปีเศษ

Related News